DECRET nr. 783 din 28 octombrie 2015 pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 809 din data de 30 octombrie 2015