DECIZIE nr. 97 din 15 martie 2016 privind eliberarea domnului Dorel Săndesc, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii
Având în vedere Cererea domnului Dorel Săndesc, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.597 din 14 martie 2016,
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorel Săndesc se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 194 din data de 16 martie 2016