RAPORT nr. 5400 din 14 aprilie 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23-27 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană laşi pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană laşi au totalizat 72.505,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 44.523,00 lei şi din donaţii în sumă de 27.982,00 lei.
II.Recomandări:
- respectarea prevederilor privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, prin înregistrarea corectă în conturi a veniturilor obţinute;
- transmiterea datelor corecte privind veniturile din donaţii şi cotizaţii către sediul central al partidului în vederea efectuării corecţiilor în documentele contabile ale partidului;
- întocmirea formularelor cod FC2 la încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile comunale pentru identificarea exactă a membrilor cotizanţi şi stabilirea corectă a cuantumului plătit de către fiecare membru;
- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015