ORDIN nr. 141 din 31 iulie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/2010 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare
Văzând Referatul de aprobare nr. 473 din 7 iulie 2014, întocmit de Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală - Direcţia generală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 610 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/2010 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 18 iunie 2010, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) 2 reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor: directorul general al Direcţiei generale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi directorul Direcţiei produse medicinale veterinare şi nutriţie animală;"
2.La articolul 3, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor iau în considerare punctul de vedere al Comitetului după analiza raportului întocmit de către experţi."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 601 din data de 12 august 2014