HOTĂRÂRE nr. 24 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 10 martie 2016, hotărăşte:
Art. I
- Anexa nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Departamentul servicii pentru membri va îndeplini prevederile prezentei hotărâri.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

ANEXĂ: COMPLETARE LA LISTA AUDITORILOR FINANCIARI, PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE, CARE ÎNDEPLINESC CERINŢELE PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA ŞI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU FONDURI EUROPENE ŞI ALTE FONDURI NERAMBURSABILE DE LA ALŢI DONATORI
1.Persoane juridice (înscrise în perioada 9.02.2016 - 7.03.2016)

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/an

Reprezentant legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr. certifica absolvire FE/data

1

AM-PM FISCONT - S.R.L.

17553870

977/2010

MARIN RADU

Str. Telega nr. 6, bl. Tronson A, et. 17, ap. 92, sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0212200090

0212200090

office@fiscont.com.ro

VILCU

OANA

2849/2009

739/04.03.2014

MARIN

RADU

2850/2009

585/04.03.2016

2.Persoane fizice (înscrise în perioada 9.02.2016 - 7.03.2016)

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr./dată certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

ŞTEFAN

GABRIELA CRISTINA

1665/2006

707/04.03.2014

Bd. Unirii nr. 11, bl. 2B, sc. 1, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0722526218

 

gabriela_stefan59@yahoo.com

2

GITLAN PETA

NICOLETA PETRUTA

4825/2014

1033/31.03.2015

Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18B+C, sc. 4, et. 3, ap. 147, sectorul 4, Bucureşti

Bucureşti

0724685464

 

nicoleta_manuc@yahoo.com

3.Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 9.02.2016 - 7.03.2016

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/an

Reprezentant legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr. certifica absolvire FE/data

1

AGENŢIE DE AUDIT FINANCIAR - AGAF SRL

10777790

424/2003

CATANA CORNELIA RODICA

str. Berveni nr. 87, mansardă, biroul nr. 2, sectorul 1, Bucureşti

Bucureşti

0723231277

 

agafconsulting@yahoo.com

CATANA

CORNELIA RODICA

521/2001

79/04.02.2014

4.Persoane fizice care au fost radiate din Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (în perioada 9.02.2016 - 7.03.2016)

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr./dată certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

DINCA

MONICA MARIA

4032/2011

818/17.09.2014

str. Cernavodă nr. 2, bl. D10, sc. 1, et. 2, ap. 6, Cluj-Napoca

Cluj

0744698965

0264536948

monicamaria.dinca@yahoo.com

2

BERCU

MARIANA

89/2001

459/04.03.2014

bd. Carol I nr. 60, bl. 14G, et. 4, ap. 10, Câmpina

Prahova

0722535170

 

marianabercu@yahoo.ca

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 5 aprilie 2016