DECIZIE nr. 265 din 11 septembrie 2014 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere cererea domnului Corvin Nedelcu, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.198/I.M. din 1 septembrie 2014,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data de 1 octombrie 2014, raportul de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părţilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 11 septembrie 2014