ORDIN nr. 1554 din 19 iunie 2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 197.834/DA/22 mai 2013 al Direcţiei management şi control al resurselor forestiere şi cinegetice,
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Lucia Ana Varga,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura

ANEXĂ: Componenţa nominală a comisiei de atribuire
(- Anexa nr. 6 la regulament)
1.Daniel Dicu - preşedinte
2.Sebastian Constantin - membru
3.Constantin Badea - membru
4.Sorin Decă - membru
5.Ilie Mihalache - membru
6.Ovidiu Gugiuman - membru
7.Viorel Mihălcioiu - membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 370 din data de 21 iunie 2013