HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională "Apele Române"

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63745

8.03.01

B.H. Siret - subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate = 1.749 km, suprafaţă luciu de apă = 7.723.19 ha, resursă teoretică de apă = 95,7 mil. mc, din care judeţul Brăila 262 km, vol = 95,7 mil. mc, sup lucii = 1.463.9 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

9.886.854

2

63746

8.03.01

B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime cursuri de apă codificate =121 km, suprafaţa luciu de apă = 277.9 ha

Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

18.768.745

3

63747

8.03.01

BH Dunăre aferent DA Ialomiţa-Buzău şi Călmăţui cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lungime reţea hidrografică = 341.5 km, suprafaţa luciu de apă = 6.051.97 ha, (Dunăre + Călmăţui), râu Călmăţui 135 km; 237.9 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

16.067.235

4

63756

8.03.02

Fluviul Dunărea, Ostroave, insule

Zona km 237 (Giurgeni) - km 169 (Brăila) = 68 km, supraf. lucii = 2.445,45 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

25.916.879

5

63768

8.03.02

Lacul Misalia

BH Dunăre, lac natural de luncă supr = 70 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

741.860

6

63794

8.03.02

Lacul Fundu Mare

BH Dunăre, Sup = 70 ha, vol. = 0.35 mil. mc

Tara: România; Judeţul; Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

741.860

7

63799

8.03.01

BH Dunăre (+ Mostiştea) cu afl. de ord. I-IV

Lung curs apă = 133.5 km, Sup = 4.628 ha

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DAIB

312.564.783

8

63800

8.03.02

Lacul Vulpasu

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 107.62 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

1.144.584

9

63801

8.03.02

Privalul Cotineasa

BH Dunăre, sup = 6.72 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

74.186

10

63802

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Ialomiţa

Supraf. lucii de apă = 4.762 ha, vol. total apă = 327,48 mil. mc, vol. NNR = 253,71 mil. mc

Tara: România; Judeţul: -; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

64.322.969

11

63816

8.03.10

Derivaţii şi canale magistrale

Lungime = 46.4 km

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Satul Gherghiţa; -; Nr.: -; DAIB

3.496.798

12

63838

8.03.03

Lacul Bataluri

BH Ialomiţa, lac natural de luncă, sup = 42 ha, volum = 0,252 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.836.586

13

63839

8.03.03

Lacul Perieţi

BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, sup = 100 ha, volum = 1,2 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

6.753.777

14

63840

8.03.03

Lacul Amara

BH Ialomiţa, lac braţ părăsit, sup = 132 ha, volum - 2,64 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

8.914.985

15

63841

8.03.03

Lacul Iezer

BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, sup =194 ha, volum = 0,97 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

13.102.327

16

63842

8.03.03

Lacul Rodeanu

BH Ialomiţa, lac natural de luncă, sup = 34 ha, volum = 0,175 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

2.296.284

17

63846

8.03.03

Lacul Doftana

BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, sup = 0,95 ha, volum = 0,063 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

64.161

18

63847

8.03.03

Lacul Brebu

BH Ialomiţa, lac natural de tasare, sup = 4 ha, volum = 0,02 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

270.151

19

63848

8.03.03

Lacurile de la Slănic

BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, sup - 0,97 ha, volum - 0,096 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

65.512

20

63849

8.03.03

Lacul Fundata

BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, sup = 500 ha, volum = 10 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

33.768.883

21

63857

8.03.03

Lacul Sărat-Câineni

BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 96 ha, volum = 0,48 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DABI

6.483.626

22

63858

8.03.03

Lacul Vulturilor

BH Siret, lac natural nivostructural, sup = 0,68 ha, volum = 0,08 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Siriu; -; Nr.: -; DA Siret

9.185

23

63859

8.03.03

Lacul Hânsaru

BH Siret, lac natural de baraj natural prin alunecare, sup = 0,5 ha, volum = 0,002 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Gura Teghii; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

6.754

24

63860

8.03.03

Lacul Mociar

BH Siret, lac natural de tasare, sup = 5 ha, volum = 0,15 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Lopătari; -; Nr.: -; DA Ialomiţa - Buzău

67.538

25

63861

8.03.03

Lacul Costei

BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 294 ha, volum = 2,058 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Robeasca; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

19.856.103

26

63862

8.03.03

Lacul Jirlău

BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 890 ha, volum = 5,6 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

60.108.612

27

63863

8.03.03

Lacul Amara

BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 600 ha, volum = 3,6 mil. mc

Tara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Balta Albă; -; Nr. -; DA Ialomiţa-Buzău

40.522.660

28

63864

8.03.03

Balta Albă

BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 1012 ha, volum = 5,06 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Balta Albă; -; Nr. -; DA Ialomiţa-Buzău

68.348.220

29

63865

8.03.03

Lacul Ciulniţa

BH Siret, lac natural liman fluviatil, sup = 69 ha, volum = 0,345 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Balta Albă; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

4.660.106

30

63884

8.03.03

Balta Begu

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 100 ha, volum = 0,5 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

1.059.800

31

63885

8.03.03

Lacul Melinte

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 35 ha, volum = 0,018 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

370.930

32

63886

8.03.03

Lacul Sbenghiozul

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 75 ha, volum = 0,375 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

794.850

33

63887

8.03.03

Lacul Curcubeu

BH Dunăre, lac natural de luncă, sup = 784.22 ha, volum - 0,685 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

8.308.832

34

63890

8.03.03

Lacul Ianca

BH Dunăre, lac natural crov, sup = 324.51 ha, volum - 1,610 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

21.916.681

35

63891

8.03.03

Lacul Plopu

BH Dunăre, lac natural crov, sup = 243.44 ha, volum = 0,72 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

16.441.394

36

63892

8.03.03

Lacul Lutul Alb

BH Dunăre, lac natural crov, sup = 354.84 ha, volum = 0,255 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila;-; -; Nr.:-; DA Ialomiţa-Buzău

348.672

37

63894

8.03.03

Lacu Sărat

BH Dunăre, lac natural de tasare, sup = 70,74 ha, volum = 0,195 mil. mc

Tara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

424.944

38

63914

8.03.03

Privalul Baicului

S = 12,10 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -, Nr.: -; DA Dobrogea

127.176

39

63915

8.03.03

Privalul Prinţului

S = 1,69 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

21.196

40

63916

8.03.03

Privalul Băjan

S = 11,53 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

127.176

41

63917

8.03.03

Privalul Chirchinetu

S = 2,21 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

21.196

42

63923

8.03.03

Lacul Lupul

BH Dunăre, lac natural de luncă, Sup = 75 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

794.850

43

63924

8.03.03

Iezerul Tăbăcari

BH Dunăre, lac natural de luncă, s = 40 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

423.920

44

63925

8.03.03

Iezerul Zainea

BH Dunăre, lac natural de luncă, S = 30 ha

Tara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -;DA Dobrogea

317.940

45

63926

8.03.03

Lacul Cucova de Jos

BH Dunăre, lac natural de luncă, supr = 75 ha

Tara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

794.850

46

63927

8.03.03

Lacul Chiciul Popii

BH Dunăre, lac natural de luncă, S = 65 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

688.870

47

63929

8.03.03

Dobrele

BH Dunăre, lac natural liman fluviatil, sup = 210,23 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

2.225.580

48

63930

8.03.03

Iezerul Gâscă

BH Dunăre, lac natural lagună, sup = 202,86 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA DL

2.151.394

49

63931

8.03.03

Balaiele

BH Dunăre, lac natural lagună, sup = 133,31 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

1.409.534

50

63940

8.03.03

Privalul Vântoaia

BH Dunăre, sup = 6,67 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

74.186

51

63944

8.03.03

Cojoacele Mari

S = 27,28 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

286.146

52

63945

8.03.03

Balta Cojoacele Mici

S = 26,79 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

286.146

53

63946

8.03.03

Privalul Japa

S = 3,54 ha

Ţara: România: Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

42.392

54

63947

8.03.03

Balta Cacaina

S = 24,17 ha

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Dobrogea

254.352

55

63958

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Brăila

Nr. foraje = 81, resursă teoretică de apă = 310.000 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje - mp; CF -;

Tara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

471.800

56

63959

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Buzău

Nr. foraje = 162, resursă teoretică de apă = 190.000 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.957.082

57

63960

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Călăraşi

Nr. foraje = 68, resursă teoretică de apă = 260.000 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

655.026

58

63963

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Ialomiţa

Nr. foraje = 110, resursă teoretică de apă = 147.000 mii mc (cu Dunăre); Suprafaţa ocupată de foraje =; CF =;

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

889.202

59

63965

8.03.11

Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Prahova

Nr. foraje = 101,40 puţuri de exploatare, resursă teoretică de apă = 204.227 mii mc; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.641.161

60

63996

8.17.02

Baraj Nedelea

Baraj din beton cu 5 deschideri, Stavile segmenţi 16 m, 2 deschideri spălare 6 m, Lung = 109.5 m

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -; DA Ialomiţa - Buzău

5.935.490

61

64005

8.03.10

Derivaţie Ialomiţa-Ilfov

I = 6.7 km

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; -; Nr.: -; Dâmboviţa

3.505.630

62

64116

8.17.03

Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur

Suprafaţă expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 70990, UAT Pucioasa, beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc, St = 1.073.449 mp;

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Oraşul Pucioasa; -; Nr.: -; Dâmboviţa

118.827.296

63

64117

8.17.02

Baraj Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci

Suprafaţă la NNR = mc;

Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; Suprafaţă expropriată = mp; CF = 71046, UAT Moroeni, anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc, St = 987.565 mp;

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Comuna Moroeni; -; Nr.: -; Dâmboviţa

320.893.173

64

64118

8.17.02

Baraj Siriu

Anrocamente, deschidere laterală, golire de fund, Vol. = 125 mil. mc, Vat = 30 mil mc, H = 122 m

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Siriu; -; Nr.: -; Buzău

1.322.550.009

65

64119

8.17.02

Baraj Frăsinet

Pământ, golire de fund, vol. = 99 mil. mc, Vat = 31 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Frăsinet; -; Nr.: -; Călăraşi

123.551.190

66

64120

8.17.03

Baraj Iezer-Dorobanţu

Baraj de pământ, sifonare, golire de fund, vol total = 201 mil. mc volum de aten - 41 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Dorobanţu; -, Nr. -, DA Buzău-Ialomiţa

471.944.737

67

64121

8.17.03

Baraj Fântâna Doamnei

Pământ, golire de fund, vol. = 0,4 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Nicolae Bălcescu; -; Nr.: -; Călăraşi

3.308.166

68

64122

8.17.02

Baraj Fundulea

Baraj de pământ, golire de fund, vol. = 28 mil. mc Vat = 9 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Oraşul Fundulea; -; Nr.: -; DA Buzău-Ialomiţa

342.365.986

69

64123

8.17.02

Baraj Gurbăneşti

Pământ, golire de fund,
vol. = 67 mil. mc,
Vat = 31 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Gurbăneşti; -; Nr.: -; Călăraşi

61.446.271

70

64124

8.17.02

Baraj Măriuţa

Pământ, golire de fund, vol. = 16 mil. mc,
Vat = 6.2 mil. Mc

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Satul Măriuţa; -; Nr. -;

7.859.261

71

64125

8.17.03

Acumulare Cotarea I

Pământ, dese. lateral, vol. = 0,75 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa

1.992.988

72

64126

8.17.03

Acumulare Cotorca II

Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 2,34 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa

5.562.961

73

64127

8.17.02

Acum. Dridu + pasarelă pietonală + derivaţie Ialomiţa-Mostiştea

Beton + pământ, desc. frontal, vol. = 45,58 mil. mc, lung derivaţie-17,8 km

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Dridu; -; Nr.: -; DAIB

733.141.340

74

64128

8.17.02

Baraj Gh. Doja

Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 19,9 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Gheorghe Doja; -; Nr.: -; Ialomiţa

16.872.625

75

64129

8.17.02

Baraj Strachina

Pământ, dese. lateral, golire de fund, vol. = 20,6 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Valea Ciorii; -; Nr.: -; Ialomiţa

11.513.540

76

64130

8.17.03

Baraj Valea Plopi + derivaţie Valea Plopi - Cotorca + pod + derivaţia Cotorca- Sărata

Pământ, dese. suprafaţa, vol = 0,72 mil. mc, lung derivaţie VPlopi-Cotorca = 1.7 km, lung deriv Cotorca - Sărata = 1,3 km

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa

20.481.165

77

64131

8.17.03

Baraj Sărăţuica

Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol = 1 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa

1.998.085

78

64132

8.03.09

Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire lac

Pământ, prin pompare, vol. = 3,56 mil. mc, lung. împrejmuire = 4 km

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Oraşul Amara; -; Nr.: -; Ialomiţa

4.922.200

79

64133

8.17.02

Baraj Paltinu

Baraj de beton în arc cu rost perimetral h = 108 m, vol total = 60.64 mil. mc, Vat = 6.77 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Satul Seciuri; -; Nr.: -; Prahova

305.760.196

80

64134

8.17.02

Baraj Măneciu

Baraj de greutate din anrocamente cu nucleu de argilă h = 75 m, vol. total 60 mil. mc,
Vat = 5 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Măneciu; -; Nr.: -; DAIB

484.110.131

81

64340

8.16.07

Dig Maraloiu- Grădiştea-Şuţeşti BH Buzău

Ldig = 11 km, Hdig = 1.6 m

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Grădiştea; -; Nr.: -; Comuna Şuţeşti

4.391.447

82

64345

8.16.07

Dig Prahova, apărare mal stâng Prahova - Ariceşti-Rahtivani

Dig de pământ, Ldig = 3.7 km, Hdig = 2 m

Ţara: România; Judeţul: Prahova;Comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -; Prahova

475.469

83

64347

8.03.09

Apărare de mal Bâsca Mare

I = 2.7 km

Ţara: România; Judeţul: Covasna; Comuna Comandău; -; Nr.: -; Covasna

507.657

84

64482

8.16.08

Borne ax cadastral de referinţă DA Ialomiţa Buzău, BH Dunăre + Călmăţui

Borne CSA 222 bucăţi, lung. curs apă cu ax cadastral - 321 km

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; Brăila

19.751

85

64508

8.03.10

Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău

177 bome ax cadastral, 18 mire (8 pe râu, 4 lac, 6 evaporimetrice) + puţ limnigraf, 3 portiţe hidrometrice

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -; DABI

107.154

86

64511

8.03.10

Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău

212 km curs de apă cu ax cadastral, 152 de borne, 12 mire (10 pe râu, 2 pe canal), 2 punţi, 1 limnigraf, 1 miră, 1 portiţă hidrometrică

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr.: -; DABI

137.186

87

64513

8.03.10

Alte instalaţii DA Buzău-Ialomiţa, bazin Siret, subbazin Buzău + BH Călmăţui

Borne CSA - 231 de bucăţi, 212 km curs de apă cu ax cadastral, 17 mire, 2 punţi hidrometrice

Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DABI

143.560

88

64612

8.03.09

Regularizări bazin Dunăre DA Ialomiţa - Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 0,988 km Lapărare mal = 0,165 km; consolidări mal stg. Dunăre + braţ Borcea, dig mal stg. Borcea

Ţara: România: Judeţul: Călăraşi; Comuna Borcea; -; Nr.: -; Călăraşi

13.846.045

89

64613

8.03.09

Regularizări bazin Ialomiţa DA Ialomiţa - Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 6.5 km

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Satul Mărceşti; -; Nr.: -; DABI

1.682.044

90

64615

8.03.09

Regularizări bazin Ialomiţa-DA Ialomiţa - Buzău

Lucrări de regularizare cursuri de apă, lungime = 238,852 km

Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -; DAIB

19.801.218

91

64616

8.03.09

Regularizări BH Dunărea-DA Ialomiţa- Buzău (râu Călmăţui)

Lungime curs de apă regularizat = 59.3 km com. Ulmu, Cireţu, Zăvoaia, Bărăganu, com. Stăncuţa, Berteştii de Jos

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Oraşul Însurăţei; -; Nr.: -; Brăila

14.286.342

92

64617

8.03.09

Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău (râu Buzău zona Voineşti)

Lungime curs de apă regularizat = 0,505 km

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Satul Voineşti; -; Nr.: -; Braşov

388.292

93

64618

8.03.09

Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 17,385 km, lucr. apar. = 26,894 km

Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; Buzău

6.227.117

94

64619

8.03.09

Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău

Lungime curs de apă regularizat = 19.82 km

Ţara: România; Judeţul: Covasna; -; -; Nr.: -; Covasna

32.213.234

95

65035

8.28.01

Canton 1 Deduleşti

Suprafaţă teren = 2.841 mp;
Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 110 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 110 mp; Tip clădire = P;
CF = 70033, UAT Mircea Vodă; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Satul Deduleşti; -; Nr.: -; Brăila

26.285

96

65036

8.28.01

Canton I Latinu-Vădeni BH Siret

St = 6.177 mp, Sconstr_C1 - canton = 64 mp,
Sdesf_C1 - canton = 64 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 53 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 53 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 64 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 64 mp,
Sconstr_C4 - anexă = 51 mp,
Sdesf_C4 - anexă = 51 mp, clădire tip P,
CF nr. 70034,
UAT Vădeni

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Vădeni; -; Nr.: -; Brăila

29.306

97

65038

8.28.01

Canton 6 - centru gospodărie Gurguieţi BH Buzău

St = 5.045 mp, Sconstr_C1 - canton = 98 mp,
Sdesf_C1 - canton = 98 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 68 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 68 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 64 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 64 mp,
Sconstr_C4 - anexă = 11 mp,
Sdesf_C4 - anexă = 11 mp, clădire tip P.
CF nr. 71059,
UAT Scorţaru Nou

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Scorţaru Nou; Satul Gurguieţi; -; Nr.: 1; Brăila

33.815

98

65040

8.28.01

Canton Budeşti

Suprafaţă teren = 3.931 mp;
Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 51 mp,
S C2 - anexa = 18 mp, S_C3 - anexa = 13 mp;
Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 51 mp, S_C2 - anexa = 18 mp, S_C3 - anexa = 13 mp; Tip clădire = P;
CF = 20582,
UAT Budeşti;
Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Oraşul Budeşti; Str. Gării; Nr.: -; Călăraşi

104.084

99

65041

8.28.01

Canton Dorobanţu

Suprafaţă teren = 4.537 mp;
Suprafaţă construită =
S_C1 - canton = 122 mp, S_C2 - anexa = 67 mp, S_C3 - anexa = 4 mp, S_C4 - anexa = 7 mp, S_C5 - anexa = 27 mp;
Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 122 mp, S_C2 - anexa = 67 mp, S_C3 - anexa = 4 mp, S_C4 - anexa = 7 mp,
S_C5 - anexa = 27 mp;

Tip clădire = P;
CF = 20190,
UAT Dorobanţu;
Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Dorobanţu; -; Nr.: -; Călăraşi

96.298

100

65042

8.28.01

Canton Fundulea - baraj

Stotală = 1.894 mp,
Sconstr = 183 mp,
Sdesf = 287 mp P+1

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Oraşul Fundulea; -; Nr.: -; Călăraşi

309.956

101

65043

8.28.01

Canton Gurbăneşti

Suprafaţă teren = 3.192 mp;
Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 110 mp, S_C2 - anexa = 155 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 330 mp, S_C2 - anexa = 155 mp; Tip clădire = P+2;
CF = 20172, UAT Gurbăneşti;
Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Gurbăneşti; -; Nr.: -; Călăraşi

640.972

102

65044

 

Baracă tip Bacău 306 Ţăndărei - sediu formaţie

Suprafaţă teren = 5.092 mp;
Suprafaţă construită = S_C1 - sediu_formaţie = 100 mp,
S_C2 - anexa = 295 mp, S_C3 - anexa = 37 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - sediu_formaţie = 100 mp,
S C2 - anexa = 295 mp,
S C3- anexa = 37 mp;
Tip clădire = P;
CF = 20124,
UAT Ţăndărei;
Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Oraşul Ţăndărei; Str. Silozului; Nr.: -; Ialomiţa

49.717

103

65045

8.28.01

Canton exploatare Sărăţuica

Stotală = 1.788 mp,
Sc = 113 mp, P

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa

57.066

104

65046

8.28.01

Canton exploatare Urziceni Valea Plopi

Suprafaţă teren = 2.552 mp;
Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 62 mp, S_C2 - anexa = 43 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 62 mp, S_C2 - anexa = 43 mp; Tip clădire = P;
CF = 20097,
UAT Urziceni;
Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr. -; Ialomiţa

113.862

105

65047

8.28.01

Canton Strachina

Stotală = 480 mp,
Sc = 50 mp,
Sd = 100 mp, P + 1

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Oraşul Ţăndărei; -; Nr.: -; Ialomiţa

36.846

106

65048

8.28.01

Casă barajist Ac. Bolboci

Stotală = 6.479 mp,
Sconstr =132 mp,
Sd = 265 mp, P+1

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Comuna Moroeni; -; Nr.: -; Dâmboviţa

482.325

107

65049

8.28.01

Canton Buzău Călmăţui

P, Stotal = 25.000 mp

Ţara: România; Judeţul: Buzău; MRJ Buzău; -; Nr.: -; Buzău

1.222.503

108

65050

8.28.01

Canton Caragele

St = 2.618 mp, Sconstr_C1 - canton = 81 mp,
Sdesf_C1 - canton = 162 mp, clădire tip P+1,
Sconstr_C2 - anexă = 75 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 75 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 17 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 17 mp,
CF nr. 20338,
UAT Luciu

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Luciu; Satul Caragele; Nr.: -;

462.071

109

65051

8.28.01

Canton Pătârlagele

St = 2.844 mp, Sconstr_C1 - canton = 80 mp,
Sdesf_C1 - canton = 80 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 26 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 26 mp,
Sconstr_C3 - bazin_apă = 22 mp,
Sdesf_C3- bazin_apă = 22 mp,
Sconstr_C4 - anexă = 85 mp,
Sdesf_C4 - anexă = 85 mp, clădire tip P,
CF nr. 20792,
UAT Pătârlagele

Ţara: România; Judeţul:

Buzău; Oraşul Pătârlagele; -; Nr.: -;

84.396

110

65052

8.28.01

Canton Ruşeţu

P + 1, Statală = 2.700 mp, Sc = 158 mp,
Sd = 238 mp

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Satul Ruşeţu; -; Nr.: -; Buzău

105.526

111

65053

8,28.01

Canton Smeeni

Suprafaţă teren = 1.026 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton - 77 mp, S_C2 - anexa = 69 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton =154 mp, S_C2 - anexa - 69 mp;
Tip clădire = P+1;
CF = 20493,
UAT Smeeni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Satul Sălcioara; -; Nr.: -; Buzău

80.588

112

65054

8.03.10

Derivaţie Pascov - Ialomiţa

L = 2.1 km

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; Comuna Bucşani; -; Nr.: -; Dâmboviţa

196.585

113

65055

8.28.01

Canton 2 Latinu-Vădeni, BH Siret

St = 1.647 mp, Sconstr_C1 - canton = 58 mp,
Sdesf_C1 - canton = 58 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 67 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 67 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 20 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 20 mp,
Sconstr_C4 - anexă = 3 mp,
Sdesf_C4 - anexă = 3 mp,
Sconstr_C5 - anexă = 41 mp,
Sdesf_C5 - anexă = 41 mp, clădire tip P,
CF nr. 70017,
UAT Vădeni

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Vădeni; -; Nr.: -;

17.954

114

65056

8.28.01

Canton 3 Latinu-Vădeni BH Siret

St = 3.102 mp, Sconstr_C1 - canton = 87 mp,
Sdesf_C1 - canton = 87 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 82 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 82 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 97 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 97 mp, clădire tip P,
CF nr. 70014,
UAT Siliştea

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Siliştea; -; Nr.: -;

30.376

115

65057

8.28.01

Canton 3 Vişani BH Buzău

St = 3.338 mp,
Sconstr_C1 - canton = 111 mp,
Sdesf_C1 - canton = 111 mp,
CF nr. 70004,
UAT Vişani

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Vişani; -; Nr.: -;

23.305

116

65059

8.28.01

Canton 4 Latinu-Vădeni BH Siret

St = 4814 mp,
Sconstr_C1 - canton = 88 mp,
Sdesf_C1 - canton = 88 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 59 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 59 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 22 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 22 mp,
Sconstr__C4 - anexă = 37 mp,
Sdesf_C4 - anexă = 37 mp,
Sconstr_C5 - anexă = 48 mp,
Sdesf_C5 - anexă - 48 mp, clădire tip P,
CF nr. 70012,
UAT Siliştea

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Siliştea; -; Nr.: -;

31.319

117

65060

8.28.01

Canton 4 Nămoloasa - Măxineni BH Siret

St = 3.639 mp, Sconstr_C1 - canton = 135 mp,
Sdesf_C1 - canton = 135 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 93 mp,
Sdesf C2 - anexă = 93 mp, clădire tip P,
CF nr. 71596,
UAT Măxineni

Ţara: România; judeţul: Brăila; Comuna Măxineni; Sat Corbu Vechi; Nr.:-;

39.476

118

65061

8.28.01

Canton 5 Latinu-Vădeni (Voineşti) BH Siret

St = 2.120 mp, Sconstr_C1 - canton = 58 mp,
Sdesf_C1 - canton = 58 mp,
Sconstr_C2 - anexă = 71 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 71 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 20 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 20 mp,
Sconstr_C4 - anexă = 3 mp,
Sdesf_C4 - anexă = 3 mp,
Sconstr_C5 - anexă = 49 mp,
Sdesf_C5 - anexă = 49 mp, clădire tip P,
CF nr. 70028,
UAT Măxineni

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Măxineni; Satul Voineşti; Nr.:-;

20.804

119

65062

8.28.01

Canton 5 Nămoloasa - Măxineni BH Siret

St = 5.110 mp,
Sconstr_C1 - canton = 106 mp,
Sdesf_C1 - canton = 106 mp,
Sconstr C2 - anexă = 86 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 86 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 37 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 37 mp,
Sconstr_C4 - anexă = 23 mp,
Sdesf C4 - anexă = 23 mp, clădire tip P,
CF nr. 70048,
UAT Măxineni

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Măxineni; -; Nr.: -;

4.758

120

65063

8.28.01

Canton 6 Pitulaţi BH Buzău

St = 4.121 mp, Sconstr_C1 - canton - 60 mp,
Sdesf CI - canton = 60 mp,
Sconstr C2 - anexă = 16 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 16 mp,
Sconstr_C3 - anexă = 4 mp,
Sdesf_C3 - anexă = 4 mp,
Sconstr_C4 - anexă = 100 mp,
Sdesf_C4 - anexă = 100 mp,
Sconstr_C5- anexă = 8 mp,
Sdesf_C5 - anexă = 8 mp,
Sconstr_C6 - anexă = 9 mp,
Sdesf_C6 - anexă = 9 mp, clădire tip P,
CF nr. 70007,
UAT Scorţaru Nou

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Scorţaru Nou; Satul Pitulaţi; -; Nr.: 148;

68.535

121

65064

8.28.01

Canton Însurăţei

Suprafaţă teren = 2.938 mp;
Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 104 mp,
S_C2 - anexa =155 mp,
S_C3 - anexa = 39 mp;
Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 208 mp, S_C2 - anexa = 155 mp, S_C3 - anexa = 39 mp; Tip clădire = P + 1;
CF = 70803,
UAT Însurăţei;
Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Oraşul Însurăţei; -; Nr.: -; Brăila

206.858

122

65271

8.28.01

Canton Nămoloasa

St = 9.990 mp, Sconstr_C1 - canton = 102 mp,
Sdesf_C1 - canton = 102 mp,
Sconstr_C2- anexă = 37 mp,
Sdesf_C2 - anexă = 37 mp, clădire tip P,
CF nr. 102088,
UAT Nămoloasa

Ţara: România; Judeţul: Galaţi; Comuna Nămoloasa; -; Nr.: -;

43.416

123

101419

8.03.01

BH Siret subbazin Buzău cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = 73 km, supr. lucii de apă = 42.2 ha

Ţara: România; Judeţul: Braşov; -; -; Nr.: -;

570.289

124

101421

8.03.01

BH Siret subbaz. Buzău cu toţi afl. de ord I-VI

Lung curs de apă codificat = 232 km, supr. lucii de apă = 106.4 ha

Ţara: România; Judeţul: Covasna; -; -; Nr.: -;

1.437.204

125

101425

8.03.01

BH Siret subbazinul Buzău cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr. lucii de apă = 5.822.84 ha

Ţara: România; Judeţul: Buzău: -; -; Nr.: -; DABI

393.723.566

126

101426

8.03.01

BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = 667 km, supr. lucii de apă = 2.211.37 ha

Ţara: România; Judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr.: -;

149.350.990

127

101434

8.03.01

BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = 280.4 km, supr. luciu de apă = 1793.7 ha

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr.: -;

121.142.492

128

101435

8.03.01

BH Ialomiţa cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. lucii de apă = 6076.96 ha, resursa teoretică = 490.1 mil. mc.

Ţara: România; Judeţul: Prahova; -; -; Nr.: -;

410.424.305

129

101449

8.03.01

BH Dunăre aferent judeţului Buzău (Călmăţui) cu toţi afl. de ord I-VI

Lung. curs de apă codificat 145 km, supr. luciu de apă = 135.7 ha

Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -;

9.164.875

130

101462

8.03.01

BH Dunăre aferent DABI (Dunăre+Mostiştea) cu toţi afl. de ord I-VI

Lungime curs de apă codificat jud. CL = 510 km, supr. lucii de apă - 6403,83 ha Dunăre + R Mostiştea + R. Argeş (lung = 75 km + 331 km + 42 km), supr. = 3847,65 ha br. Borcea, L = 52 km, S = 2119,7 ha braţ Râul, L =10 km, S = 436,48 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -; DABI

432.500.375

131

104456

8.16.07

Dig Călmăţui ambele maluri b.h. Călmăţui (dig Jugureanu, dig et. II, borne hectometrice, bariere)

L = 102.5 km, h = 1.5 m

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Ulmu; -; Nr.: -;

30.631.811

132

104490

8.16.07

îndig. + regulariz. râu Călmăţui + 10 podeţe

L = 92 km, h = 1.5 m, Lreg. = 52.16 km

Ţara: România; Judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -;

95.495.035

133

104492

8.16.07

îndig. Rm. Sărat

L= 12 km, h = 2.5 m

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Municipiul Râmnicu Sărat; -; Nr.: -;

507

134

112292

8.03.03

Esna

BH Dunărea, lac natural de Crov, s = 151.44 ha, v = 4.5 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL

10.227.919

135

112302

8.03.03

Lacul Gălăţui

S = 712 ha, v = 8.54 mil. mc

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Satul Bogata; -; Nr. -;

48.086.890

136

112307

8.03.02

Insula Grădiştea Mică

S = 5.46 ha

Ţara: România; Judeţ: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

368.756

137

112309

8.03.02

Insula Grădiştea Mare

S = 20 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

1.350.755

138

112311

8.03.02

Insula Făureiului

S = 20 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

1.350.755

139

112313

8.03.02

Insula Porcărie

S = 7.89 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

532.873

140

112314

8.03.02

Insula Batalia

S = 1.79 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

120.893

141

112316

8.03.02

Insula Sărătura

S = 12.31 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

831.390

142

112317

8.03.02

Insula Siliştea Beciului

S = 24.23 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; -; -; Nr.: -;

1.636.440

143

116483

8.16.07

Dig elem. tip L Acriş

L = 340 m, h = 3 m

Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

175.719

144

116486

8.03.09

Apărare de mal pr. Acriş

L = 500 m

Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

527.859

145

116491

8.03.12

Pod judeţean pr. Acriş

L = 13 m, I = 6 m, pod beton

Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

503

146

116494

8.03.09

Regularizare pr. Acriş

L= 1.1 km

Ţara: România; Judeţul: Braşov; Comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -;

224.510

147

116548

8.03.10

Conductă alimentare cu apă

D = 400 mm, L = 350 m

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Siriu; -; Nr.:-;

208.741

148

116552

8.03.02

Insulele Gostile

S = 27.5 ha

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Satul Gostilele; -; Nr.: -;

1.857.289

149

116874

8.28.01

Canton Frăsinet

Clădire P + 2, Sd = 534 mp, St = 1.943 mp

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Comuna Frăsinet; -; Nr.: -;

343.914

150

116882

8.28.01

St. meteo Dâlga

Suprafaţă teren = 3.600 mp;
Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 114 mp, S_C2 - anexa = 3 mp; Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 114 mp, SC2 - anexa = 3 mp;
Tip clădire = P;
CF = 20517,
UAT Dor Mărunt;
Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţul: Călăraşi; Sat Dâlga - Gară; -; Nr.: -;

52.864

151

121011

8.16.07

Apărare localitate Şirna râu Cricovul Dulce

Lung. reg. = 2 km, lung. indig = 1.2 km

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Sima; -; Nr.:-;

504.037

152

121012

8.16.07

Apărare localitatea Târgu Vechi

Lung. reg = 1 km, lung. indig. = 1 km, lung. consolid mal = 1.340 m

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Târgşoru Vechi; -; Nr.: -;

202.602

153

153351

8.03.09

Combatere inundaţii Aluniş

LreprofilareAlbie = 1 km; LconsMal = 0,127 km

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Aluniş; -; Nr.: -;

312.247

154

153352

8.03.09

Consolidare mal pârâu Cosmina

LapărareMal = 1 km; zid beton

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Cosminele; -; Nr.: -;

265.541

155

153353

8.03.09

Regularizare pârâu Telega

Llucrare = 0,072 km; apărare de mal, zid de sprijin din gabioane

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Comuna Cocorăştii Mislii; -; Nr.: -;

212.430

156

153354

8.03.09

Lucrare de amenajare confluenţa pârâu Dâmbu cu râul Teleajen

LDig de dirijare = 0:06 km, Lcanal Deviere - 0,2 km

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Satul Buchilaşi; -; Nr.: -; DABI

249.797

157

153355

8.03.10

Nod Hidrotehnic Hagieşti

Pile şi planşee de beton, bazin de aspiraţie, sistem de drenaj

Ţara: România; Judeţul: Ialomiţa; Satul Hagieşti; -; Nr.: -; DABI

3.917.666

158

153356

8.03.09

Regularizare râu Buzău la Întorsura Buzăului

Ldig = 5,33 km; ambele maluri; LconsolidareMal = 5,447 km, prism pereu

Ţara: România; Judeţul: Covasna; Oraşul întorsura Buzăului; -; Nr.:-; DABI

7.256.990

159

153358

8.03.09

Amenajare râu Basca Chiojdului

Lamenajare = 0,605 km

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Cătina; -; Nr.: -; DDABI

1.128.076

160

153360

8.16.07

Amenajare Nămoloasa

Ldig = 19 km, pereu piatră nerostuită, reabilitare şi extindere

Ţara: România; Judeţul: Galaţi; Comuna Nămoloasa; -; Nr.: -; DABI

7.389.953

161

153362

8.03.09

Consolidare mal dr. şi îndiguire râu Călmăţui la confl. cu flv. Dunărea

Lconsolidare - 1.142 m

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Berteştii de Jos; -; Nr.: -; DABI

3.609.758

162

153364

8,03.09

Regularizare râu Teleajen în zona confluenţei cu pârâul Recea

LcanalPilot - 360 m; LdigÎnchidere = 120 m

Ţara: România; Judeţ: Prahova; -; -; Nr.: -; DABI

1.699.326

163

153365

8.03.09

Consolidare mal dr. râu Buzău

LapărareMal - 67 m în zona sat Palici, punte pietonală, com. Vipereşti

Ţara: România; Judeţul: Buzău; Comuna Vipereşti; -; Nr.: -; DABI

1.564.151

164

153367

8.03.09

Apărare mal stâng râu Buzău zona Pitulaţi

LconsolidăriMal = 152 m

Ţara: România; Judeţul: Brăila; Comuna Măxineni; -: Nr.: -; DABI

721.906

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 541 din data de 21 iulie 2015