ACTUL din 29 aprilie 2016 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită
În cursul anului 2015 Partidul România Unită a înregistrat suma de 116.762,66 lei reprezentând venituri din cotizaţii ale membrilor de partid.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 29 aprilie 2016