DECRET nr. 650 din 22 octombrie 2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de înaltă apreciere a contribuţiei la apărarea valorilor ortodoxiei, pentru slujirea Locurilor Sfinte ale Creştinismului, pentru restabilirea deplină a comuniunii bisericeşti şi consolidarea relaţiilor cu Biserica Ortodoxă Română,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului şi al Întregii Palestine.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 24 octombrie 2014