HOTĂRÂRE nr. 8 din 3 aprilie 2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnul deputat Mircea-Nicu Toader, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, demisionează din calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;
- domnul deputat Mircea Man, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, trece de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în calitate de membru;
- domnul deputat Florin Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 187 din data de 3 aprilie 2013