HOTĂRÂRE nr. 327 din 27 aprilie 2016 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al Statului, aflat în administrarea Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.
Art. 2
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării.
Art. 3
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a reevaluării.
Art. 4
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Teatrului Maghiar de Stat, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării.
Art. 5
Ministerul Culturii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în administrarea Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, pentru care se actualizează valoarea de inventar

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar nouă

(lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

150146

8.29.11

Imobil

Sc = 270,87 mp, teren aferent 572 mp

Ţara: România Municipiul Bucureşti str. Sfântul Ştefan nr. 3

2004

547.473

413.865,89

Hotărârea Guvernului nr. 2.276/2004

Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti

Imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor, pentru care se actualizează valoarea de inventar

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar nouă

(lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

153752

8.29.11

Sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor

Apartament compus din 2 camere, baie, antreu şi hol, Sc= 115 mp, teren aferent 179 mp comun, curte

Ţara: România Judeţul Bihor Municipiul Oradea; Str. Moscovei nr. 25

2007

603.000

570.000

Hotărârea Guvernului nr. 991/2008

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor

Imobil

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi, pentru care se actualizează valoarea de inventar

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar nouă (lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

27187

8.29.11

Sediul Direcţiei judeţene pentru Cultură Călăraşi

Corp principal şi anexă; Sc = 490 mp; suprafaţa terenului aferent 849 mp

Ţara: România Judeţul Călăraşi Municipiul Călăraşi Str. 13 Decembrie nr. 9

1982

44

9.831.700

Decizia nr. 144/1982

Hotărârea Guvernului nr. 1.505/2009

Hotărârea Guvernului nr. 1.190/2010

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi

Imobil

ANEXA nr. 4: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în administrarea Teatrului Maghiar de Stat, pentru care se actualizează valoarea de inventar

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar nouă

(lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

36143

8.24.05

Clădirea Teatrului Maghiar de Stat Cluj-Napoca

Monument arhitectură: sală de spectacole 857 locuri, scenă, săli de corepetiţii, fosă orchestră, cabine artişti; clădirea atelierelor; magazia de decoruri III; sala de repetiţii; gard barieră mal râu Someş

Municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 26, judeţul Cluj

1902

12.593.966

23.677.854,97

CF 1.699/1945

Hotărârea Guvernului nr. 742/2003

Teatrul Maghiar de Stat

Imobil

36144

8.30._

Garsonieră

O cameră şi dependinţe (locuinţă de serviciu)

Municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea nr. 7, ap. 49

1998

31.134

53.967,808

Achiziţie

Teatrul Maghiar de Stat

Imobil

36145

8.30._

Garsonieră

O cameră şi dependinţe (locuinţă de serviciu)

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Zorilor nr. 39, bl. RC2, ap. 1

1998

31.735

55.009,388

Achiziţie

Teatrul Maghiar de Stat

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 366 din data de 12 mai 2016