DECIZIE nr. 352 din 16 decembrie 2015 privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei
Având în vedere propunerea ministrului justiţiei, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7.200 din 10 decembrie 2015,
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Diana Marielissa Voicu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 16 decembrie 2015