HOTĂRÂRE nr. 324 din 27 aprilie 2016 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dumansca Iulia (Yuliya)
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se acordă cetăţenia română doamnei Dumansca Iulia (Dumanska Yuliya), fiica lui Volodimir şi Liudmila, născută la data de 15 august 1996 în localitatea Horodenca, Ucraina, cetăţean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Horodenca, str. Radisna nr. 13, regiunea Ivano-Frankivsk şi reşedinţa în România, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14, ap. 10, judeţul Maramureş (5.481/A/2015).
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 341 din data de 4 mai 2016