HOTĂRÂRE nr. 38 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova
În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la secţiunea "SENAT", domnul senator Octavian-Liviu Bumbu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului senator Ionel Agrigoroaei.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 29 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 714 din data de 30 septembrie 2014