DECIZIE nr. 136 din 28 februarie 2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice
Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, formulată prin Adresa nr. 14.247 din 21 februarie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
- Anexa "Componenţa Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice" la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 6 februarie 2013, se completează după cum urmează:
- După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:
"9. Radu Stroe, ministrul afacerilor interne".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 115 din data de 28 februarie 2013