LEGE nr. 328 din 5 decembrie 2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Se aprobă participarea României ca membru cu drepturi depline la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.
Art. 2
Contribuţia financiară a României ca membru la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale se plăteşte anual, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice, începând cu anul aderării la această organizaţie.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 9 decembrie 2013