HOTĂRÂRE nr. 53 din 5 februarie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru pe probleme de securitate naţională,

ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 5 februarie 2014