DECRET nr. 655 din 23 octombrie 2012 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 12 noiembrie 2012