RECTIFICARE din 22 iunie 2016 la Lista nr. 4/2016 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şl a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 15 iunie 2016
La Lista nr. 4/2016 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şl a candidaţilor Independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 15 iunie 2016, la poziţia nr. 2 se face următoarea rectificare:
- în loc de: "Frontul Democrat al Germanilor din România" se va citi: "Forumul Democrat al Germanilor din România".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 22 iunie 2016