HOTĂRÂRE nr. 813 din 31 iulie 2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Teodorescu Ion Claudiu
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Domnul Teodorescu Ion Claudiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Gorj.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 582 din data de 14 august 2012