HOTĂRÂRE nr. 18 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României
În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la punctul II "Componenţa biroului Comisiei", subpunctul 1, domnul senator Ioan Chelaru, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în funcţia de preşedinte al comisiei;
- la punctul I "Componenţa Comisiei - membri titulari", subpunctul 9, domnul deputat Gheorghe Şimon, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru titular;
- la punctul I "Componenţa Comisiei - membri supleanţi", subpunctul 7, domnul deputat Octavian Petric, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru supleant.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 1 aprilie 2015