ORDIN nr. 914 din 2 iulie 2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

ANEXĂ: TARIFELE pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
(- Anexa la Ordinul nr. 1.151/2006)

Nr. crt.

Denumirea cursului

Cod

Durata [ore]

Tariful cu discount de 10% (lei/cursant)

Tariful cu discount da 8% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 6% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 4% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 2% (lei/cursant)

Tariful cursului (lei/cursant)

 

Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere

  

peste 1001

501-1000

101-500

21-100

0-20

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

CURSURI INIŢIALE

A. Cursuri iniţiale - breveta compartiment punte

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA)

RNPO-I

40

779

788

805

823

840

857

 

- Nivel operaţional - Iniţial:

        

2

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Punte - Iniţial

ME-D-I

32

514

520

531

543

554

565

3

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - Iniţial

GMDSS-GOC I

144

2.556

2.587

2.643

2.699

2.755

2.812

4

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

708

716

732

748

763

779

B. Cursuri iniţiale - breveta compartiment maşină

1

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - Iniţial

ME-E-I

32

514

520

531

543

554

565

C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - Iniţial

THDHHC-I

32

483

489

499

510

521

531

2

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment-Marpol 73/78) - Iniţial

PPME-I

32

476

482

492

503

513

524

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - Iniţial

PST-I

16

255

258

264

269

275

281

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - Iniţial

PSCRB-I

32

527

533

545

557

568

580

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - Iniţial

PSSRBS-I

32

494

500

511

522

533

543

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - Iniţial

AFF-I

56

942

953

974

995

1.015

1.036

7

Prim ajutor medical (Medical first aid) - Iniţial

MFA-I

32

493

499

510

521

531

542

8

Asistenţa medicală (Medical care) - Iniţial

MC-I

48

730

739

755

771

787

803

9

Evaluarea competenţelor pe simulator-personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

639

647

661

675

689

703

10

Evaluarea competenţelor pe simulator-personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

755

764

781

797

814

831

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

1

Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim

CPCTM

56

1.217

1.232

1.258

1.285

1.312

1.339

2

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

720

2.814

2.848

2.910

2.972

3.033

3.095

3

Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMOT

560

2.002

2.026

2.070

2.114

2.158

2.202

4

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă

BST

80

1.172

1.186

1.212

1.238

1.263

1.289

 

Modul I. Tehnici individuale de supravieţuire

BST-PST

16

241

244

249

254

260

265

 

Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază

BST-BFF

24

367

371

379

388

396

404

 

Modul 3. Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

24

332

336

343

351

358

365

 

Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

16

232

235

240

245

250

255

5

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

449

454

464

474

484

494

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-MPSPR

16

220

223

227

232

237

242

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

16

229

232

237

242

247

252

6

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

253

256

262

267

273

278

7

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

461

467

477

487

497

507

8

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

476

482

492

503

513

524

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

674

682

697

712

727

741

2

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

408

413

422

431

440

449

3

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

172

174

178

182

185

189

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - iniţial

BTOCT-I

32

743

756

771

786

801

817

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - iniţial

BTLG-I

32

733

746

760

775

790

806

3

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-I

56

863

873

892

911

930

949

4

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-I

80

1.629

1.649

1.684

1.720

1.756

1.792

5

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-I

56

1.237

1.252

1.279

1.306

1.333

1.361

6

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-I

56

1.167

1.181

1.207

1.232

1.258

1.284

7

Curs obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi la bordul navelor de pasageri, altele decât nave de tip Ro-Ro

CBP

32

467

473

483

493

503

514

CURSURI DE ACTUALIZARE

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

1

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - Managerial Level)

RBTSRM-A

24

446

451

461

471

481

491

      

2

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operaţional Level)

RNPO-A

24

482

488

498

509

520

530

      

3

Limba engleză maritimă - Punte (Maritime English)

ME-D-A

16

267

270

276

282

288

294

4

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

R GMDSS GOC

40

723

732

748

763

779

795

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

1

Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English)

ME-E-A

16

267

270

276

282

288

294

I. Cursuri de actualizare-comune compartimente punte şi maşină

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes}

THDHHC-A

16

247

250

255

261

266

272

2

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment- Marpol 73/78)

PPME-A

16

243

246

251

257

262

267

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques)

PST-A

8

140

142

145

148

151

154

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-A

16

271

274

280

286

292

298

      

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safely and social responsibilities on board ships)

PSSRBS-A

16

247

250

255

261

266

272

      

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF-A

24

402

407

416

425

433

442

7

Prim ajutor medical (Medical first aid)

MFA-A

16

244

247

252

258

263

268

8

Asistenţă medicală (Medical care)

MC-A

24

376

381

389

397

405

414

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - actualizare

BTOCT-A

16

356

363

370

377

384

392

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - actualizare

BTLG-A

16

356

363

370

377

384

392

3

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate

TF-A

40

653

661

675

690

704

718

4

Specializare nave pentru transport produse petroliere

STOT-A

32

858

868

887

906

925

944

5

Specializare nave pentru transport produse chimice

STCT-A

24

729

738

754

770

786

802

6

Specializare nave pentru transport gaze lichefiate

STLGT-A

24

709

718

733

749

764

780

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-A

8

124

125

128

131

134

136

CURSURI DE RECONFIRMARE

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

1

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CRMNG

40

1.395

1.412

1.442

1.473

1.504

1.535

2

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CROP

40

1.334

1.350

1.379

1.409

1.438

1.467

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

1

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic-Nivel managerial

RBOMNM

80

2.446

2.475

2.529

2.583

2.637

2.691

2

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic-Nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.446

2.475

2.529

2.583

2.637

2.691

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

1

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de timonier maritim

CRCCTM

24

774

783

800

817

834

851

2

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

841

851

870

888

907

925

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL

1

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3000 KW şi mai mare

MANAG-E

1.386

8.249

8.402

8.560

8.725

8.896

9.074

2

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3000 KW şi mai mare

MANAG-E

1296

7.936

8.083

8.236

8.394

8.559

8.730

3

Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari

MANAG-P

702

6.055

6.167

6.283

6.404

6.529

6.660

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢII/ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATĂ ÎN CONFORMITATE CU ART. 7 ALIN. (3) DIN ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI NR. 1.627/2006

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional - Iniţial

RNPO-I

9

161

163

166

170

174

177

2

Limba engleză maritimă - Punte - Iniţial

ME-D-I

5

86

87

89

91

93

95

3

Limba engleză maritimă - Maşină - Iniţial

ME-E-I

2

33

33

34

35

36

36

4

Certificat general de operator GMDSS - Iniţial

GMDSS-GOC-I

16

296

300

306

313

319

326

5

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - Iniţial

THDHHC-I

5

69

70

71

73

74

76

6

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - Iniţial

PPME-I

5

68

69

70

72

73

75

7

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - Iniţial

PST-I

2

55

56

57

58

59

61

8

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - Iniţial

PSCRB-I

3

54

55

56

57

58

59

9

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - Iniţial

PSSRBS-I

5

69

70

71

73

74

76

10

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - Iniţial

AFF-I

4

118

119

122

125

127

130

11

Prim ajutor medical - Iniţial

MFA-I

3

41

41

42

43

44

45

12

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

48

49

50

51

52

53

13

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Bază

BST-BFF

5

93

94

96

98

100

102

14

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

76

77

79

80

82

84

15

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

48

49

50

51

52

53

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE NU INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşini

1

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - Iniţial

ETRM-I

40

1.339

1.355

1.385

1.414

1.443

1.473

2

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - Actualizare

ETRM-A

24

793

803

820

837

855

872

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

1

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.220

2.247

2.295

2.344

2.393

2.442

2

Curs de specializare-adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.246

2.273

2.322

2.372

2.421

2.471

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

1

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.329

2.357

2.408

2.459

2.511

2.562

2

Cura de specializare pompagiu

CSP

56

810

820

838

855

873

891

3

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.511

1.529

1.562

1.596

1.629

1.662

4

Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

584

2.389

2.418

2.470

2.523

2.575

2.628

5

Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă)

CCMAR

424

1.912

1.935

1.977

2.019

2.061

2.103

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

1

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

981

993

1.014

1.036

1.058

1.079

2

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.025

2.049

2.094

2.138

2.183

2.228

3

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.419

2.448

2.501

2.554

2.608

2.661

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

1

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

853

863

882

901

920

938

2

Cure de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei

UC-CSO

16

356

364

372

380

388

396

3

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

853

863

882

901

920

938

4

Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

UC-PFSO

16

365

373

381

389

397

405

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

1

Curs de specializare Pilot Maritim Aspirant

CSPMA

80

2.047

2.072

2.117

2.162

2.207

2.252

2

Reconfirmare brevete Piloţi Maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

565

572

584

597

609

622

3

Cure de specializare Pilot Maritim Aspirant pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

999

1.011

1.033

1.055

1.077

1.099

4

Reconfirmare brevete Piloţi Maritimi I/II pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

561

568

580

592

605

617

5

Program de specializare Pilot Maritim Aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.318

1.334

1.363

1.392

1.421

1.450

6

Program de reconfirmare brevete Pilot Maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

770

779

796

813

830

847

7

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation)

SHMS

40

1.427

1.444

1.476

1.507

1.538

1.570

8

Guvernarea şi manevra navei în condiţii de navigaţie simulate şi lucrul în echipa de cart - reconfirmare

SHMS-R

24

955

966

987

1.008

1.029

1.051

9

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - Iniţial

BTRM-I

40

1.327

1.343

1.372

1.401

1.431

1.460

10

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course)-Actualizare

BTRM-A

24

799

809

826

844

861

879

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

1

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune agrement clasa B

PSCAA

40

1.841

1.863

1.904

1.944

1.985

2.025

2

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA-A

32

1.662

1.682

1.719

1.755

1.792

1.828

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.465

1.483

1.515

1.547

1.579

1.612

4

Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre)

SCM

32

2.023

2.047

2.092

2.136

2.181

2.225

CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

H. Cursuri obligatorii personal navigant fluvial - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006

CURSURI INIŢIALE

1

Program de specializare "Utilizator de radar pe căile navigabile interioare"

PSIUR-I

80

1.161

1.175

1.200

1.226

1.252

1.277

2

Program de specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile"

PSORAD-I

80

1.294

1.310

1.338

1.366

1.395

1.423

3

Program de specializare "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile"

PSPPAI-I

40

668

676

691

705

720

735

4

Program de specializare "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare"

PSIMTMP-I

56

883

894

913

932

952

971

5

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

582

589

602

615

627

640

6

Program de formare «Expert în navigaţia cu pasageri"

PFENP-I

40

632

640

653

667

681

695

7

Program de specializare "Acordarea primului ajutor medical"

PSPAM-I

24

455

460

470

480

490

501

8

Program de specializare "Utilizare aparat de respirat"

PSUAR-I

32

577

584

597

609

622

635

9

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.211

2.238

2.286

2.335

2.383

2.432

10

Program de formare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1.895

1.918

1.959

2.001

2.043

2.085

11

Program de specializare "Consilier de siguranţa pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase":

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

PSCS-I

136

2.586

2.617

2.674

2.731

2.788

2.845

24

456

461

472

482

492

502

24

456

461

472

482

492

502

32

609

616

630

643

657

670

32

609

616

630

643

657

670

24

456

461

472

482

492

502

CURSURI DE ACTUALIZARE

1

Program de specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile"

PSORAD-A

40

848

858

877

895

914

933

2

Program de specializare "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile"

PSPPAI-A

32

596

603

616

629

642

656

3

Program de specializare "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare"

PSIMTMP-A

24

427

432

442

451

460

470

4

Program de formare "Expert în navigaţia cu pasageri"

PFENP-A

16

293

297

303

309

316

322

5

Program de specializare "Acordarea primului ajutor medical"

PSPAM-A

8

184

186

190

194

198

202

6

Program de specializare "Utilizare aparat de respirat"

PSUAR-A

16

354

358

366

374

382

389

7

Program de specializare "Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase":

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

PSCS-A

70

1.330

1.346

1.375

1.404

1.434

1.463

14

266

269

275

281

287

293

14

266

269

275

281

287

293

14

266

269

275

281

287

293

14

266

269

275

281

287

293

14

266

269

275

281

287

293

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 426 din data de 12 iulie 2013