DECIZIE nr. 503 din 29 octombrie 2012 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Vegh Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj
Având în vedere solicitarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, formulată prin Adresa nr. 21.017 din 17 octombrie 2012 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Vegh Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj, precum şi acordul scris al domnului Vegh Alexandru cu privire la acest transfer,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1
Domnul Vegh Alexandru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj.
Art. 2
Numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 728 din data de 29 octombrie 2012