DECIZIE nr. 200 din 31 mai 2016 privind numirea domnului George-Dan Vuşcan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor nr. 19.194 din 23 mai 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George-Dan Vuşcan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 31 mai 2016