DECIZIE nr. 268 din 11 august 2016 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Valeriu Ciolan Nicolae din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Având în vedere Cererea domnului Valeriu Ciolan Nicolae înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.094 din 8 august 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valeriu Ciolan Nicolae se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617 din data de 11 august 2016