HOTĂRÂRE nr. 667 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Vâlcele, judeţul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Vâlcele, judeţul Covasna
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Vâlcele se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o fântână arteziană de argint.
În partea stânga, în câmp verde, se află un disc de aur, ornamentat cu trei meandre roşii ce se întrepătrund, iar centrul discului este ocupat de un cerc roşu.
În vârful scutului, în câmp roşu, se află un pergament de argint derulat spre dreapta.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Fântâna simbolizează staţiunea Vâlcele, bogată în ape minerale.
Discul ornamentat reprezintă un platou pictat, aparţinând culturii Ariuşd-Cucuteni-Tripolie şi face trimitere la situl arheologic de la Ariuşd, care a dat denumirea uneia dintre cele mai importante civilizaţii eneolitice din Europa.
Pergamentul face referire la numărul mare de intelectuali de marcă prin care se distinge zona.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 2 septembrie 2015