ORDIN nr. 4 din 17 ianuarie 2013 pentru modificarea normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2012
În conformitate cu dispoziţiile art. 5 lit. a) şi ale art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a decis desfiinţarea bazei de date pentru evidenţa evenimentelor rutiere REVER,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. I
Normele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2012, se modifică după cum urmează:
- La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. III
Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 56 din data de 24 ianuarie 2013