ORDIN nr. 108 din 22 octombrie 2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015
Având în vedere prevederile art. 8 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2013,
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015, la nivel de 19.765.212,051 MWh, defalcat după cum urmează:
a)stoc aferent segmentului reglementat al pieţei de gaze naturale - 11.551.411,561 MWh;
b)stoc aferent segmentului concurenţial al pieţei de gaze naturale - 8.213.800,490 MWh.
Art. 2
Se aprobă nivelul recalculat al stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
(1)Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014, la un nivel de 212.000 MWh.
(2)În situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice a intervalului dintre sfârşitul fazei de injecţie din anul 2014 şi sfârşitul fazei de extracţie din anul 2015. Această operaţiune se realizează pe bază de contracte de achiziţie gaze naturale înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare care a înmagazinat respectivele cantităţi.
(3)Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: Nivelul recalculat al stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2014

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim - MWh

Piaţă reglementată

Piaţă concurenţială

Total furnizor

1

S.C. Alpha Metal - S.A.

0,000

24.957,535

24.957,535

2

S.C. Amarad Distribuţie - S.R.L.

8.013,661

0,000

8.013,661

3

S.C. Apopi & Blumen - S.R.L.

3.975,164

15,094

3.990,258

4

S.C. Arelco Power - S.R.L.

0,000

77.770,455

77.770,455

5

S.C. Armax Gaz - S.A.

0,000

32.481,896

32.481,896

6

S.C. AXPO Energy Romania - S.A.

0,000

69.224,854

69.224,854

7

S.C. B.E.R.G. Sistem Gaz - S.A.

18.252,827

0,000

18.252,827

8

S.C. CEZ Vânzare - S.A.

0,000

7.119,410

7.119,410

9

S.C. C-GAZ & Energy Distribuţie - S.R.L.

0,000

124.241,712

124.241,712

10

S.C. Cis Gaz - S.A.

0,000

6.977,784

6.977,784

11

S.C. Compa - S.A.

0,000

5.963,740

5.963,740

12

S.C. Conef Gaz - S.R.L.

0,000

280.860,248

280.860,248

13

S.C. Congaz - S.A.

239.695,056

6.292,328

245.987,384

14

S.C. Cordun Gaz - S.A.

4.695,979

24,415

4.720,394

15

S.C. Cosvan - S.R.L.

0,000

34,069

34,069

16

S.C. Covi Construct 2000 - S.R.L.

40.564,455

0,000

40.564,455

17

S.C. CPL Concordia Filiala Cluj România - S.R.L.

43.056,376

1.079,279

44.135,655

18

S.C. Design Proiect - S.R.L.

1.118,273

4,404

1.122,677

19

S.C. Distrigaz Vest - S.A.

29.238,280

3.270,448

32.508,728

20

S.C. E.ON Energie România - S.A.

4.780.969,318

616.611,467

5.397.580,785

21

S.C. Energon Power & Gas - S.R.L.

0,000

0,000

0,000

22

S.C. Energy Gas Provider - S.R.L.

0,000

3.447,163

3.447,163

23

S.C. Euro Seven Industry - S.R.L.

9.726,289

462,322

10.188,611

24

S.C. Fidelis Energy - S.R.L.

0,000

3.122,250

3.122,250

25

S.C. Gaz Est - S.A.

82.623,098

1.693,065

84.316,163

26

S.C. Gaz Nord Est - S.A.

7.696,379

0,000

7.696,379

27

S.C. Gaz Sud - S.A.

61.724,720

16.806,526

78.531,246

28

S.C. Gaz Vest - S.A.

58.420,585

0,000

58.420,585

29

S.C. Gazmir Iaşi - S.R.L.

1.519,213

0,000

1.519,213

30

S.C. GDF Suez Energy România - S.A.

5.626.400,687

1.076.534,541

6.702.935,228

31

S.C. Grup Dezvoltare Reţele - S.A.

37.056,698

0,000

37.056,698

32

S.C. Hargaz Harghita Gaz - S.A.

17.899,078

17.662,908

35.561,986

33

S.C. Instant Construct Company - S.A.

2.198,582

0,000

2.198,582

34

S.C. Interagro - S.A. Bucureşti

0,000

248.587,553

248.587,553

35

S.C. Interagro - S.R.L. Zimnicea

0,000

1.130.877,483

1.130.877,483

36

S.C. Intergaz-Est - S.R.L.

79.348,667

0,000

79.348,667

37

S.C. M.M. Data - S.R.L.

3.265,522

0,000

3.265,522

38

S.C. Măcin Gaz - S.R.L.

3.621,874

0,000

3.621,874

39

S.C. Megaconstruct - S.A.

25.896,058

6.417,807

32.313,865

40

S.C. Mehedinţi Gaz - S.A.

3.754,604

0,000

3.754,604

41

S.C. MET Romania Energy Trade - S.R.L.

0,000

80.962,584

80.962,584

42

S.C. Mihoc Oil - S.R.L.

2.947,007

0,000

2.947,007

43

S.C. Next Energy Distribution - S.R.L.

0,000

7.002,666

7.002,666

44

S.C. Nord Gaz - S.R.L.

45.590,063

0,000

45.590,063

45

S.C. Oligopol - S.R.L.

119,080

1.276,020

1.395,100

46

S.C. OMV Petrom Gas - S.R.L.

0,000

2.056.945,069

2.056.945,069

47

S.C. Otto Gaz - S.R.L.

35.659,005

0,000

35.659,005

48

S.C. Pado Group Infrastructures - S.R.L.

0,000

450,095

450,095

49

S.C. Premier Energy - S.R.L.

111.448,465

63,372

111.511,837

50

S.C. Prisma Serv Company - S.R.L.

4.831,694

15,166

4.846,860

51

S.C. Progaz P&D - S.A.

10.278,955

0,000

10.278,955

52

S.N.G.N. Romgaz - S.A.

501,231

2.227.577,290

2.228.078,521

53

S.C. Safi-Star - S.R.L.

0,000

2.916,466

2.916,466

54

S.C. Salgaz - S.A.

11.397,690

0,000

11.397,690

55

S.C. Tehnologica Radion - S.R.L.

3.012,611

0,000

3.012,611

56

S.C. Ten Gaz - S.R.L.

5.419,380

20.623,821

26.043,201

57

S.C. Timgaz - S.A.

7.152,673

0,000

7.152,673

58

S.C. Tinmar-Ind - S.A.

0,000

30.504,554

30.504,554

59

S.C. Tulcea Gaz - S.A.

28.536,581

0,000

28.536,581

60

S.C. VEGA' 93 - S.R.L.

4.264,819

0,000

4.264,819

61

S.C. Wiee Romania - S.R.L.

0,000

22.580,241

22.580,241

62

S.C. Wirom Gas - S.A.

89.520,865

342,392

89.863,257

Total

11.551.411,561

8.213.800,490

19.765.212,051

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 778 din data de 27 octombrie 2014