HOTĂRÂRE nr. 72 din 2 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 77 alin. (5) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.Articolele 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 24 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 6
În luna octombrie 2016, Comisia va prezenta Senatului raportul final asupra activităţii desfăşurate, însoţit de recomandări de lege ferenda.
Art. 7
După prezentarea raportului final în luna octombrie 2016, Comisia îşi va înceta activitatea."
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 825 din data de 5 noiembrie 2015