HOTĂRÂRE nr. 102 din 18 februarie 2016 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Agenţia Naţională de Integritate va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Codul de clasificare şi nr. MFP

Administratorul imobilului
(CUI şi denumire)

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actuală
(lei)

Noua valoare de inventar actualizată
(lei)

Imobil 8.29.07 155753

22838777 - Agenţia Naţională de Integritate

Clădire sediu

Str. Lascăr Catargiu nr. 15, sectorul 1, municipiul Bucureşti

Clădire S+P+E+M

- suprafaţa încăperilor = 859,19 mp;

- suprafaţa totală a spaţiului = 1.429,42 mp

Teren în suprafaţă totală de 1.107,55 mp,

din care:

- suprafaţa construită la sol = 472,80 mp;

- suprafaţa curţii = 634,75 mp

Anexă cabină poartă:

- suprafaţă anexă extindere = 8,30 mp;

- suprafaţa construită la sol anexă extindere = 11,20 mp

14.005.363,67

14.057.363,67

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 142 din data de 24 februarie 2016