RAPORT nr. 4189 din 7 aprilie 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-13 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti au totalizat 130.160,70 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 48.660,70 lei, din donaţii în sumă de 65.500,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 16.000,00 lei.
II.Recomandări:
- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, referitoare la completarea formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015