HOTĂRÂRE nr. 14/314 din 7 aprilie 2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
În temeiul:
- art. 20 lit. b) şi c) şi al art. 21 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- pct. 3, 18, 25, 93 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 din Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 12/262/2012 privind modificarea şi completarea structurii pe secţiuni a Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România*),
Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România adoptă următoarea hotărâre:
Art. 1
Se aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cuprinzând experţii contabili, contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei, prevăzuţi în anexa nr. 2.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2**) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,

Domnica Băghină

______
*) Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 12/262/2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 326 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 326 bis din data de 6 mai 2014