ORDIN nr. 1166 din 3 septembrie 2012 privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 şi cupon 6,500%, în sumă de minimum 250 milioane euro şi maximum 750 milioane euro, şi desemnarea intermediarilor tranzacţiei
Având în vedere prevederile Memorandumului adoptat de Guvernul României în data de 27 iunie 2012 privind aprobarea redeschiderii emisiunii de obligaţiuni, realizată în data de 18 iunie 2008, Memorandumul adoptat de Guvernul României în data de 7 iulie 2012 privind aprobarea instituţiilor financiare care vor administra redeschiderea emisiunii de obligaţiuni, realizată în data de 18 iunie 2008, precum şi Memorandumul adoptat de Guvernul României în data de 30 august 2012 privind majorarea sumei aferente redeschiderii emisiunii de obligaţiuni emisă în data de 18 iunie 2008,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum şi ale prevederilor pct. 4.1.a), b) 2 pct. 12 şi pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1
Ministerul Finanţelor Publice va contracta un împrumut de pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 şi cupon 6,500%, în sumă de minimum 250 milioane euro şi maximum 750 milioane euro, suma finală, randamentul, precum şi ceilalţi termeni şi condiţii financiare urmând să fie stabiliţi la momentul lansării emisiunii, în funcţie de condiţiile de piaţă.
Art. 2
Lansarea emisiunii este administrată de către JP Morgan, Unicredit, BNP Paribas şi Deutsche Bank, având calitatea de intermediari ai tranzacţiei.
Art. 3
Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 631 din data de 3 septembrie 2012