HOTĂRÂRE nr. 225 din 30 martie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Anexele nr. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 punctul I litera A, poziţia 4 se abrogă.
2.La anexa nr. 1 punctul I litera A, poziţia 10 va avea următorul cuprins:
"10. Sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, sediul din Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1, şi sediul din Piteşti, Calea Câmpulung nr. 127, judeţul Argeş."
3.La anexa nr. 1 punctul I litera C, poziţia 22 va avea următorul cuprins:
"22. Sediul Ministerului Fondurilor Europene din bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti, şi sediul din Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sectorul 4, Bucureşti;"
4.La anexa nr. 3 punctul II, liniuţa a paisprezecea va avea următorul cuprins:
"- Obiectivul Snagov-Sat (Vilele 1A, 1B, 10 şi 11)."
Art. II
(1)Instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivele prevăzute la art. I pct. 2 şi 3 se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Române.
(2)Posturile şi efectivele disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. I pct. 1 se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă prevăzute de lege.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

p. Ministrul fondurilor europene,

Ciprian Cătălin Necula,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 257 din data de 6 aprilie 2016