HOTĂRÂRE nr. 18 din 29 mai 2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat
Având în vedere Decizia penală nr. 830 din 24 mai 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia Penală, definitivă prin Decizia penală nr. 124 din 20 mai 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători a hotărât condamnarea inculpatului Becali George, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 25, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată prevăzută de art. 26 raportat la art. 248 din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal.
Potrivit art. 36 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 33 lit. a) combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b) şi art. 35 din Codul penal, contopeşte cele 3 pedepse de câte 3 ani închisoare stabilite inculpatului Becali George prin Decizia penală nr. 23/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători, cu pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) şi b) din Codul penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale, stabilită prin prezenta decizie, inculpatul Becali George urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) şi b) din Codul penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.
În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 210 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Camera Deputaţilor ia act de Decizia nr. 124 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 20 mai 2013 prin care s-a hotărât condamnarea inculpatului Becali George, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată prevăzută de art. 26 raportat la art. 248 din Codul penal raportat la art. 41 alin. 2 din Codul penal.
Art. 2
Camera Deputaţilor ia act de încetarea de drept a calităţii de deputat a domnului George Becali şi declară vacant locul de deputat deţinut de acesta în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 25.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 29 mai 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 310 din data de 29 mai 2013