HOTĂRÂRE nr. 64 din 28 iunie 2016 privind vacantarea unor locuri de deputat
Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Moţ Constantin-Stelian-Emil, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 1, a domnului Florea Daniel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi, Colegiul uninominal nr. 1, a domnului Nistor Laurenţiu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 1, a domnului Tudorache Daniel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 4, a domnului Dragomir Viorel Marian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, Colegiul uninominal nr. 3, a domnului Marica Petru-Sorin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, a domnului Delureanu Virgil, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 4, a domnului Iliuţă Vasile, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi, Colegiul uninominal nr. 2, a doamnei Boghicevici Claudia, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, Colegiul uninominal nr. 2, a domnului Roman Gheorghe, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu, Colegiul uninominal nr. 3, a domnului Resmeriţă Cornel-Cristian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 4, şi a domnului Dima Toader, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, Colegiul uninominal nr. 6,
în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestor mandate de deputaţi.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacante locurile de deputat deţinute de următorii deputaţi, după cum urmează:
- domnul Moţ Constantin-Stelian-Emil, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 1, începând cu data de 23 iunie 2016;
- domnul Florea Daniel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi, Colegiul uninominal nr. 1, începând cu data de 27 iunie 2016;
- domnul Nistor Laurenţiu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 1, începând cu data de 1 iulie 2016;
- domnul Tudorache Daniel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 4, începând cu data de 4 iulie 2016;
- domnul Dragomir Viorel Marian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, Colegiul uninominal nr. 3, începând cu data de 23 iunie 2016;
- domnul Marica Petru-Sorin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, începând cu data de 1 iulie 2016;
- domnul Delureanu Virgil, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, Colegiul uninominal nr. 4, începând cu data de 8 iulie 2016;
- domnul Iliuţă Vasile, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi, Colegiul uninominal nr. 2, începând cu data de 9 iulie 2016;
- doamna Boghicevici Claudia, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, Colegiul uninominal nr. 2, începând cu data de 1 iulie 2016;
- domnul Roman Gheorghe, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu, Colegiul uninominal nr. 3, începând cu data de 1 iulie 2016;
- domnul Resmeriţă Cornel-Cristian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 4, începând cu data de 1 iulie 2016;
- domnul Dima Toader, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, Colegiul uninominal nr. 6, începând cu data de 7 iulie 2016.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2016, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016