DECIZIE nr. 89 din 11 martie 2014 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor
Având în vedere solicitarea Ministerului Transporturilor, formulata prin Adresa nr. 10.004 din 7 martie 2014,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Elena Petraşcu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 174 din data de 11 martie 2014