ORDIN nr. 567 din 29 aprilie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţa" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 1 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru achiziţionarea de echipamente de specialitate, de echipamente de comunicaţii aferente centrelor de comandă şi control mobile, precum şi de echipamente utilizate în intervenţiile de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă)."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru achiziţionarea de autovehicule cu destinaţie specială: autospeciale de intervenţie la accidente colective şi pentru salvări urbane, autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologie), autospeciale pentru descarcerări grele, autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, ambulanţe de prim ajutor, ambulanţe de reanimare, centre de comandă şi control mobile.
(2) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru achiziţionarea de echipamente specifice intervenţiilor în zona Dunăre - Marea Neagră, respectiv şalupe rapide de intervenţie PSI."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 10 mai 2013