HOTĂRÂRE nr. 50 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi nr. 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ungureni", la poziţia nr. 321, coloana 6 va avea următorul cuprins:
"2.358.828,00"
2.La anexa nr. 71 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vlăsineşti" se modifică următoarele poziţii:
a)- la poziţia nr. 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Sârbi, ziduri cărămidă, învelitoare tablă Lindab, tâmplărie termopan, instalaţii sanitare în interior, suprafaţă construită la sol = 440 mp, suprafaţă aferentă construcţiilor 1.236 mp, vecini DC 14, DS 1007, proprietate privată Ciubotaru Ioan", coloana 6 va avea următorul cuprins: "1.583.859 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50211/2013";
- la poziţia nr. 243, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Miron Costin, îmbrăcăminte asfaltică, vecinătăţi: DC 14, P 149 şi P 233, suprafaţa = 1.808 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "107.980 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50617/2013";
- la poziţia nr. 258, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Vlăsineşti, intravilan, suprafaţă = 12.320 mp, din care 5.668 mp îmbrăcăminte asfaltică în valoare de 450.112 lei şi 6.652 mp pietruit în valoare de 7.409 lei, vecini DC 19, DS 278 şi DS 323", coloana 6 va avea următorul cuprins: "457.521 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins. "Domeniul public al comune) Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50621/2013";
- la poziţia nr. 289, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Vlăsineşti, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 19, DJ 282 şi DS 1281, suprafaţă = 639 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "79.853 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50613/2013";
- la poziţia nr. 293, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Vlăsineşti, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 19, DS 1281 şi DS 1253, suprafaţă = 1.538 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "180.715 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50619/2013";
- la poziţia nr. 299, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Vlăsineşti, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 19, DJ 282, DS 1431 şi DS 1201, suprafaţă = 7.280 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "785.083 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50632/2013";
- la poziţia nr. 431, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Sârbi, suprafaţă = 644 mp, îmbrăcăminte asfaltică în valoare de 73.019 lei şi 1.777 mp pietruit în valoare de 1.895 lei, vecini DC14, DS 729 şi DS 720", coloana 6 va avea următorul cuprins: "74.914 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50614/2013";
- la poziţia nr. 446, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Sârbi, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 14, DS 832 şi DS 863, suprafaţă = 5.433 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "598.627 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50634/2013";
- la poziţia nr. 479, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Miron Costin, suprafaţă = 3.085 mp, îmbrăcăminte asfaltică în valoare de 233.233 lei şi 4.945 mp pietruit în valoare de 5.068 lei, vecinătăţi DC 14, DS 218 şi DS 136", coloana 6 va avea următorul cuprins: "238.301 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50618/2013";
- la poziţia nr. 480, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Miron Costin, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 14, DS 218 şi DS 136, suprafaţă = 12.876 mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: "635.807 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50635/2013";
- la poziţia nr. 487, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Miron Costin, suprafaţă = 1.444 ha, îmbrăcăminte asfaltică, vecini: DS 86 şi DS 158", coloana 6 va avea următorul cuprins: "119.402 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50616/2013";
- la poziţia nr. 647, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Sârbi, suprafaţă = 6.728 mp, din care intravilan sat Sârbi = 3.928 mp în valoare de 344.945 şi extravilan = 2.800 mp în valoare de 245.887 lei, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DJ 282 şi DC 14", coloana 6 va avea următorul cuprins: "590.832 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50612/2013 şi nr. 50620/2013";
- la poziţia nr. 648, coloana 4 va avea următorul cuprins: "suprafaţă = 44.836 mp, din care intravilan sat Sârbi = 32.342 mp cu valoare de 2.141.085 lei, intravilan sat Miron Costin = 8.221 mp cu o valoare de 544.242 lei şi extravilan = 4.273 mp în valoare de 282.879 lei, îmbrăcăminte asfaltică, vecini DC 14 A şi DC 14 B, DS, limită est intravilan sat Miron Costin", coloana 6 va avea următorul cuprins: "2.968.206 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50633/2013, nr. 50636 şi nr. 50615/2013";
- la poziţia nr. 650, coloana 4 va avea următorul cuprins: "sat Vlăsineşti, suprafaţă = 91.737 mp, din care 21.537 mp în intravilan sat Vlăsineşti, îmbrăcăminte asfaltică, în valoare de 1.390.857 lei şi 70.200 mp extravilan pietruit, în valoare de 87.077 lei, vecini DJ 282 şi Hotar Dângeni", coloana 6 va avea următorul cuprins: "1.477.934 lei", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Vlăsineşti, conform Hotărârii consiliului local nr. 56/2013, Carte funciară nr. 50637/2013"
b)după poziţia nr. 661 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 662, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXĂ: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vlăsineşti

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

662

1.6.1.

Centrul de asistenţă copii după programul şcolar After School

Amplasament - intravilan sat Vlăsineşti, parcela cadastrală 833; vecinătăţi: N-E - DC 14; N-V - DS 522; S - sediul primăriei; regim de înălţime parter + etaj + pod; arie construită 111,20 mp; arie desfăşurată 217,80 mp; suprafaţă utilă 185,80 mp

Pereţi de cărămidă; învelitoare din ţiglă ceramică; instalaţii sanitare complete. Categorie de importanţă C

2013

740.280

Domeniul public al comunei Vlăsineşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 56/2013, Autorizaţia de construire nr. 12/2011,

Proces-verbal de recepţie nr. 2.781/2013,

Carte funciară nr. 50210 - C2

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 90 din data de 5 februarie 2014