RECTIFICARE din 28 martie 2013 în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 12 martie 2013
În anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 12 martie 2013, se face următoarea rectificare:
- în formularul 010, la pct. E. "DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL", după rândul 3.2 "Scoatere din evidenţă" se va citi: "4. Accize".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 166 din data de 28 martie 2013