RECTIFICARE din 30 martie 2016 la forma republicată a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015
La forma republicată a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, se face următoarea rectificare:
- la art. 354 alin. (3), în loc de: "... cât şi" se va citi: "... cât şi răspunsurile."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 234 din data de 30 martie 2016