HOTĂRÂRE nr. 89 din 28 octombrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnului deputat Ion Şcheau, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
- domnul deputat Vasile-Cătălin Drăguşanu, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, trece de la Comisia pentru afaceri europene la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în calitate de membru;
- domnul deputat Aurelian Ionescu, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 808 din data de 30 octombrie 2015