DECIZIE nr. 151 din 28 aprilie 2016 privind eliberarea doamnei Simona Allice Man din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona Allice Man se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 329 din data de 28 aprilie 2016