CIRCULARĂ nr. 10 din 13 aprilie 2016 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) cu tema Guvernatori ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu
Art. 1
În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 15 aprilie 2016, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) cu tema Guvernatori ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu.
Art. 2
Caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:

Valoare nominală

100 lei

10 lei

1 leu

Metal

aur

argint

tombac cuprat

Titlu

9000/00

9990/00

-

Formă

rotundă

rotundă

rotundă

Diametru

21 mm

37 mm

37 mm

Greutate

6,452 g

31,103 g

23,5 g

Calitate

proof

proof

proof

Cant

zimţat

zimţat

zimţat

Aversul monedei din aur redă o imagine de epocă a Cabinetului guvernatorului din Palatul BNR, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "100 LEI", stema României şi anul de emisiune "2016".
Aversul monedei din argint redă o imagine de epocă a Cabinetului guvernatorului din Palatul BNR, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "10 LEI", stema României şi anul de emisiune "2016".
Aversul monedei din tombac cuprat redă o imagine de epocă a Cabinetului guvernatorului din Palatul BNR, inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominală "1 LEU", stema României şi anul de emisiune "2016".
Reversul, comun tuturor monedelor (din aur, din argint şi din tombac cuprat). prezintă inscripţiile în arc de cerc "GUVERNATORI AI BANCII NATIONALE A ROMANIEI" şi "I.CAMPINEANU-M.MANOILESCU-I.LAPEDATU"; portretele celor trei guvernatori ai Băncii Naţionale a României.
Art. 3
Monedele vor fi ambalate, separat, în capsule de metacrilat transparent. Seturile de trei monede vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
Art. 4
Monedele din aur, din argint şi din tombac cuprat cu tema Guvernatori ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu au putere circulatorie pe teritoriul României.
Art. 5
Lansarea în circuitul numismatic a seturilor de monede cu tema Guvernatori ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 318 din data de 26 aprilie 2016