ORDIN nr. 247 din 26 februarie 2016 privind acordarea "Premiului naţional pentru sport", pentru rezultate de excepţie obţinute de Andreea Chiţu şi Cristina Neagu în anul 2015
Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 5.990 din 28 decembrie 2015;
- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- art. 43 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă "Premiul naţional pentru sport", pentru rezultate de excepţie obţinute de Andreea Chiţu şi Cristina Neagu în anul 2015, de către Ministerul Tineretului şi Sportului.
Art. 2
Cuantumul premiului este de 30.000 lei.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 5
Direcţiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 194 din data de 16 martie 2016