DECRET nr. 226 din 19 februarie 2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se desemnează domnul Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României, ca ministru interimar al finanţelor publice, viceprim-ministru.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 19 februarie 2014