ORDIN nr. 785 din 21 mai 2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 2
Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014

Nr. crt.

Judeţul/
Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ-teritorială

Total fonduri alocate
(lei)

1

Arad

Arad

50.000,00

2

Argeş

Piteşti

54.997,16

3

Bacău

Bacău

100.000,00

4

Braşov

Braşov

881.577,00

5

Braşov

Săcele

50.000,00

6

Bucureşti

Sectorul 3

5.500.000,00

7

Bucureşti

Sectorul 4

1.500.000,00

8

Cluj

Cluj-Napoca

150.000,00

9

Cluj

Turda

50.000,00

10

Dâmboviţa

Târgovişte

500.000,00

11

Giurgiu

Mihăileşti

300.000,00

12

Gorj

Târgu Jiu

812.345,12

13

Harghita

Topliţa

596.695,01

14

Hunedoara

Petrila

500.000,00

15

Hunedoara

Petroşani

150.000,00

16

Ilfov

1 Decembrie

750.000,00

17

Ilfov

Buftea

1.100.000,00

18

Ilfov

Cornetu

165.364,40

19

Ilfov

Măgurele

404.216,50

20

Ilfov

Pantelimon

50.000,00

21

Ilfov

Snagov

347.640,50

22

Maramureş

Şomcuta Mare

119.400,00

23

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

600.000,00

24

Mureş

Târgu Mureş

165.133,20

25

Olt

Slatina

1.000.000,00

26

Prahova

Buşteni

500.000,00

27

Prahova

Ploieşti

450.000,00

28

Prahova

Sinaia

73.116,52

29

Satu Mare

Satu Mare

500.000,00

30

Sălaj

Jibou

176.678,62

31

Timiş

Sânnicolau Mare

32.722,10

32

Tulcea

Isaccea

361.987,00

33

Tulcea

Sulina

150.000,00

34

Tulcea

Tulcea

150.000,00

35

Vaslui

Negreşti

391.450,85

36

Vrancea

Gugeşti

107.715,50

37

Vrancea

Odobeşti

52.762,15

38

Vrancea

Panciu

50.291,63

TOTAL:

18.894.093,26

Reţineri 10%

2.105.906,74

TOTAL PROGRAM

21.000.000,00

ANEXA nr. 2: LISTA blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

Nr. crt.

Judeţul/
Municipiul Bucureşti

Unitatea administrativ - teritorială

Adresa imobilului

Nr. apartamente

0

1

2

3

4

1

Arad

Arad

Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2

44

2

Arad

Arad

Str. Nucet nr. 14, bloc 566

10

3

Arad

Arad

Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734

20

4

Arad

Arad

Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A+B

20

5

Arad

Arad

Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES

20

6

Arad

Arad

Bd. Revoluţiei nr. 49-53

120

7

Arad

Arad

Str. C. Brâncuşi, bloc X33

40

8

Arad

Arad

Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A

15

9

Arad

Arad

Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A+B

40

10

Arad

Arad

Str. Crasna nr. 21, bloc G1

10

11

Arad

Arad

Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503

45

12

Arad

Arad

Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206

15

13

Arad

Arad

Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208

15

14

Arad

Arad

Str. Bihorului, bloc B1

15

15

Arad

Arad

Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A+B

40

16

Arad

Arad

Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A+B

20

17

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B

19

18

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. A

19

19

Arad

Arad

Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. B

19

20

Arad

Arad

Str. Alex Popescu Negura, bloc 318, sc. A+B

20

21

Arad

Arad

Str. Stefan cel Mare, bloc 6, sc. A+B+C

39

22

Arad

Arad

Str. Gheorghe Ciuhandru, bloc 341, sc. A

19

23

Arad

Arad

Str. Banu Maracine, bloc 21, sc. A

10

24

Arad

Arad

Str. Banu Maracine, bloc 21, sc. B

19

25

Arad

Arad

Str. Banu Maracine, bloc 21, sc. C

10

26

Arad

Arad

Str. Imasului, bloc 7

19

     

27

Argeş

Piteşti

Str. Petrochimiştilor nr. 16, bl. B3, sc. A+B+C

92

     

28

Bacău

Bacău

Str. Marasesti nr. 120, sc. A

20

29

Bacău

Bacău

Str. Marasesti nr. 189, sc. A

20

30

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Voda nr. 10, sc. A, B

40

31

Bacău

Bacău

Str. Slanicului nr. 4, sc. A, B

40

32

Bacău

Bacău

Str. Slanicului nr. 6, sc. A, B

40

33

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Voda nr. 3, sc. A, B

32

34

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Voda nr. 7, sc. A, B

32

35

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 5, sc. A-B

40

36

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 25, sc. A-B

32

37

Bacău

Bacău

Calea Republicii nr. 46, sc. A

55

38

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 3, sc. A

16

39

Bacău

Bacău

Str. Letea nr. 2, sc. A-D

70

40

Bacău

Bacău

Str. Neagoe Voda nr. 1, sc. A

16

41

Bacău

Bacău

Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F

40

     

42

Braşov

Braşov

Calea Bucureşti nr. 91 bl. 148

20

43

Braşov

Braşov

Str. Berzei nr. 9A, bl. A1, sc. A+B

40

44

Braşov

Braşov

Str. Mierlei nr. 4, bl. C12

10

45

Braşov

Braşov

Str. Mierlei nr. 6-8, bl. C13, sc. A+B

40

46

Braşov

Braşov

Str. Margaritarelor nr. 32, bl. 126

36

47

Braşov

Braşov

Str. G-ral Dumitrache nr. 20, bl. 257

20

48

Braşov

Braşov

Str. Jupiter nr. 9, bl. 9

20

49

Braşov

Braşov

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, bl. 313

20

50

Braşov

Braşov

Str. Vulturului nr. 2, bl. A8

40

51

Braşov

Braşov

Str. Uranus nr. 17

40

52

Braşov

Braşov

Str. Mihai Viteazu nr. 44, bl. 63

58

     

53

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 1

30

54

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 16

20

55

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 17

10

56

Braşov

Săcele

Str. Ştefan cel Mare, bl. 18

20

57

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 3

9

58

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 7

16

59

Braşov

Săcele

Aleea Episcop Popeea nr. 31

40

60

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 15

80

61

Braşov

Săcele

Str. Viitorului, bl. 23

60

     

62

Bucureşti

Sectorul 1

Str. Ion Câmpineanu nr. 31, bloc 4-5-6A

75

     

63

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 128, bloc G

50

64

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I

31

65

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2

320

66

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 126-128, bloc 17-18

370

67

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 296, bloc 46

106

68

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4

150

69

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5

38

70

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 201, bloc 9

54

71

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A

30

72

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2

32

73

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A

64

74

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C

31

75

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A

40

76

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35

64

77

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2

32

78

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 241, bloc 47

96

79

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1

24

80

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 237, bloc 45

108

81

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 233, bloc 41

32

82

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1

32

83

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 211, bloc 19

40

84

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3

40

85

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A

31

86

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2

59

87

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2

32

88

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A

44

89

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 12, bloc 58

80

90

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina

38

91

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 76, bloc 111, sc. A

55

92

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A

39

93

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 64, bloc 105

66

94

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A

29

95

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A

40

96

Bucureşti

Sectorul 2

Calea Moşilor nr. 227, bloc 37

108

97

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1

44

98

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B

176

99

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina 47, bloc R 12

88

100

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46

44

101

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43

44

102

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 1, bloc 34

325

103

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A+b

88

104

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A

44

105

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 85, bloc 86

88

106

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Colentina nr. 95, bloc 93

44

107

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17

116

108

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A

62

109

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A

39

110

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2

28

111

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 54, bloc 37, sc. A

30

112

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 54, bloc 37, sc. B

30

113

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33 B

40

114

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A

39

115

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A

108

116

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bloc 60c, sc. 2, 3

74

117

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 4, bloc 60c, sc. 1

39

118

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17

131

119

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11

132

120

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P 7

176

121

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8

176

122

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D 27 B, sc. B

40

123

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Chopin nr. 13

40

124

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu 98-106, bloc D16

188

125

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6

132

126

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Elena nr. 4, bloc OD7B

44

127

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1

44

128

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon 241, bloc 61, sc. 2

44

129

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion 18, bloc 119

44

130

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A

44

131

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4

40

132

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89

88

133

Bucureşti

Sectorul 2

Str. J.L. Calderon nr. 1-5

55

134

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Nicolae Filipescu nr. 52

23

135

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23

54

136

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Herta nr. 20, bloc X2

66

137

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22

35

138

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A

52

139

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. B

40

140

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. B

36

141

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. A

36

142

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. C

32

143

Bucureşti

Sectorul 2

Bdul Basarabia nr. 79, bl. A20, sc. A

36

144

Bucureşti

Sectorul 2

Bdul Chişinău nr. 79, bl. A 12 bis

44

145

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 3

44

146

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 10, bl. 62

76

147

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285, bl. 11

80

148

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc. A

40

149

Bucureşti

Sectorul 2

Bdul Chişinău nr. 24, bl. M 14, sc. B

44

150

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 1

40

151

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. A, B

98

152

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. O2, sc. B, C

88

153

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 57, bl. M 27

87

154

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bl. 86, sc. AB

26

155

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 4, bl. 113A, sc. AB

88

156

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 28, bl. p18 bis

132

157

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 63, bl. e2

233

158

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Avrig nr. 9-19, bl. U 1

243

159

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 145

44

160

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 153

12

161

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bl. 155

14

162

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 4

33

163

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 178, bl. G10

40

164

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 110, bl. L8, sc. a

24

165

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 186-192, bl. g9

40

166

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 208c, bl. g7 bis, sc. a

44

167

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 222, bl. M 11, sc. 1

100

168

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Basarabia nr. 69, bl. A 16. A

36

169

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 4, bl. 39

39

170

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Ceaikovski nr. 5, bl. 203

26

171

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. A

36

172

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. B

36

173

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 11, bl. A3 bis

86

174

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 13, bl. a3

108

175

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 21, bl. b6, sc. a

36

176

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 22, bl. M13

44

177

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Chişinău nr. 7, bl. A 1

86

178

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bl. 64

38

179

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 22, bl. 5

54

180

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 24, bl. 6

54

181

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2

86

182

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 4, bl. 3 a, sc. A

40

183

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. B

40

184

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. C

40

185

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Doamna Ghica nr. 66, bl. 69, sc. B

19

186

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ferdinand nr. 101, bloc p 31

42

187

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 227, bl. 116 a

106

188

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 229, bl. 115, sc. 2

108

189

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Fundeni nr. 231, bl. 114b

132

190

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41

108

191

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Ghica Tei nr. 91, bl. T 32

108

192

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, sc. E+f

110

193

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, tronson a, sc. a+b

110

194

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Hobita nr. 2, bloc 300, scara a

44

195

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 10, bl. 114b

104

196

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 13, bl. 107

88

197

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 17, bloc 106c, scara a+b

92

198

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bl. 105 b, sc. c

30

199

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 29, bloc 105 b, scara a

58

200

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. B

44

201

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc. A

44

202

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, scara a

46

203

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, scara b

58

204

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. a

51

205

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. b

56

206

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Iancului nr. 57, bl. 101b

32

207

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Jean Atanasiu nr. 21, bl. Gh

41

208

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19

60

209

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6

34

210

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 79, bl. 15 a

132

211

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14

180

212

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. A

44

213

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. B

44

214

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. C

44

215

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Lacul Tei nr. 73, bl. 17

78

216

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Luntrei nr. 6, bl. 7

348

217

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl. O2, sc. a

44

218

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3

132

219

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc 01

132

220

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Mihai Bravu nr. 43, bl. P 14

106

221

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 12

26

222

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 2, bl. 2

26

223

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 11, bl. 65

16

224

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 6

26

225

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 7, bl. 53

50

226

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Mihail Glinka nr. 9

22

227

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 119, bl. 205, sc. b

39

228

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 311 a-311 b, bl. 7 a+b, sc. 7a, 7b

60

229

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 107, bl. 400, sc. 2

53

230

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 1

44

231

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 126, bl. 207, sc. 2

44

232

Bucureşti

Sectorul 2

Bd. Pantelimon nr. 146, bl. 101, sc. 1, 2

54

233

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66

323

234

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 227, bl. 70

116

235

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 229, bl. 69 turn

103

236

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 23, bl. Itb

30

237

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 237, bl. 65, sc. 1-5

216

238

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 239, bl. 62

111

239

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. a + b+c+d

162

240

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 252, bl. 55 a

32

241

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 255, bl. 43

462

242

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 256, bl. 53, sc. a + b+c+d

258

243

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 285 a, bl. 11a, sc. 2

27

244

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 287, bl. 10, sc. c

160

245

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Pantelimon nr. 3, bl. 12

84

246

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bl. 8

320

247

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 3-15, bl. P2

80

248

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 324, bl. D 1

96

249

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. F

21

250

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. 1-5

201

251

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 332, bl. 32

261

252

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3

320

253

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15 abc

60

254

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 359, bl. B 2

40

255

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 367, bl. a3, sc. 1+2

86

256

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 74, bl. 411

78

257

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 1

30

258

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 3

30

259

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, sc. 2

30

260

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 91, bl. 403, sc. 2

39

261

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 93, bl. 403 a

39

262

Bucureşti

Sectorul 2

Şos. Pantelimon nr. 96, bl. 210

54

263

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112 a, sc. B

30

264

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112 a, sc. a

58

265

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bl. 118a

46

266

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bl. 8, sc. 1

50

267

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1

14

268

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bl. 6, sc. 2

100

269

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bl. 3

100

270

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bl. 60, sc. 2

14

271

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bl. 24

55

272

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 16, bl. 2

40

273

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 2, bl. 10

44

274

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bl. 20

55

275

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bl. 21

65

276

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27

64

277

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22

55

278

Bucureşti

Sectorul 2

Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bl. 23

65

279

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32

54

280

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7

142

281

Bucureşti

Sectorul 2

Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bl. W1

44

     

282

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 51, bloc N11

44

283

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 44-48, bloc C14-C15

160

284

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Sadului nr. 7A-7B, bloc M4A2

162

285

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Armeniş nr. 8-10, bloc J5

120

286

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Fizicienilor nr. 9, bloc D4A

88

287

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ciucea nr. 5, bloc L19

231

288

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ghita Serban nr. 12, bloc 8B

108

289

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 2

54

290

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Odobeşti nr. 8, bl. V8

44

291

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Şapte Drumuri nr. 16, bloc 36B

132

292

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Dunării nr. 3, bloc M35

352

293

Bucureşti

Sectorul 3

Aleea Barajul Lotru nr. 4, bloc N6

88

294

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Lt. Nicolae Pascu nr. 4, bloc R2, scara A şi B

98

295

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Fizicienilor nr. 1, bloc D2A, scara A, B

98

296

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 1

44

297

Bucureşti

Sectorul 3

Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2

44

298

Bucureşti

Sectorul 3

Strada Lotrioara nr. 9, bloc V33, scara A şi B

74

299

Bucureşti

Sectorul 3

Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 1

54

300

Bucureşti

Sectorul 3

Calea Vitan nr. 110, bloc 34A, scara B

36

     

301

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Turnu Măgurele nr. 7, bl. C1A

126

302

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Tătuleşti nr. 15, bloc 84

60

303

Bucureşti

Sectorul 4

Str. Iriceanu Ion nr. 12, bloc 157

54

     

304

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4

66

305

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112

40

306

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113

36

307

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114

36

308

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2

66

309

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70

26

310

Bucureşti

Sectorul 5

Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2

44

311

Bucureşti

Sectorul 5

Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C

39

312

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73

36

313

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 143, bloc A33

36

314

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1

36

315

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87

27

316

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74

27

317

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1

36

318

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 2

36

319

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32

27

320

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1

27

321

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2

27

322

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3

27

323

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 1

36

324

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc. 2

27

325

Bucureşti

Sectorul 5

Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

32

     

326

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Garleni nr. 11, bloc C45

54

327

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Zorelelor nr. 8, bloc 9A

35

328

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Garleni nr. 8, bloc C83

52

329

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Iuliu Maniu nr. 71, bloc 4

405

330

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Iuliu Maniu nr. 11A, bloc D3

80

331

Bucureşti

Sectorul 6

Str. Baiut nr. 13, bloc A34

60

     

332

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 3

8

333

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Bălcescu, bl. 4

8

334

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 5

8

335

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 22

8

336

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 23

8

337

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 24

8

338

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Aleea Crinilor, bl. 25

8

339

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 26

8

340

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 27

8

341

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 28

8

342

Caraş - Severin

Moldova Nouă

Str. Nicolae Titulescu, bl. 29

8

     

343

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Haţeg nr. 10, bloc N2

40

344

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Molnar Piuariu nr. 5, bloc T4

71

345

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Haţeg nr. 12, bloc N1

50

346

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Agricultorilor nr. 22, bloc D31

20

347

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Aurel Vlaicu nr. 44, bl. V16

105

348

Cluj

Cluj-Napoca

Str. Gheorghe Dima nr. 16, bl. III B

20

     

349

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc L

32

350

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I2

16

351

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc Z1

16

352

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc I3

16

353

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1

8

354

Cluj

Floreşti

Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1

8

     

355

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 8, bloc F5

60

356

Cluj

Turda

Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5

20

357

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3

30

358

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1

40

359

Cluj

Turda

Str. Zorilor nr. 3, bloc F2

40

360

Cluj

Turda

Str. Constructorilor nr. 44A, bloc E2

40

361

Cluj

Turda

Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1

40

362

Cluj

Turda

Str. Tineretului nr. 11, bloc E56

56

363

Cluj

Turda

Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3

40

     

364

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin USAS

92

365

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin MIDIA

92

366

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin LEGMAS

92

367

Constanţa

Năvodari

Str. Mării, cămin CONSIR

65

368

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 34 est

50

369

Constanţa

Năvodari

Str. Nuferilor, bloc 35 est

120

370

Constanţa

Năvodari

Str. Constanţei, bloc 54

32

     

371

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A4

16

372

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A3

16

373

Dâmboviţa

Răcari

Aleea Pompierilor, bloc A2

16

     

374

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A

12

375

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. C

15

376

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D

20

377

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Petru Cercel, bloc 47, sc. A

15

378

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 50, sc. A

15

379

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. B

20

380

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. C

15

381

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ana Ipătescu, bloc 8, sc. C

44

382

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A

44

383

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A

44

384

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F

44

385

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Avram Iancu, bloc 27, sc. A

20

386

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A

20

387

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B

20

388

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 48, sc. B

20

389

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. A

10

390

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. B

10

391

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C

10

392

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A

20

393

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C

20

394

Dâmboviţa

Târgovişte

Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B

20

395

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 49, sc. A

20

396

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2

19

397

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B

19

398

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. I.C. Brătianu, bloc 25, sc. D

19

399

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A

19

400

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D5

16

401

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D6

16

402

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc D7

16

403

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B

15

404

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. George Cair, bloc 25, sc. D

15

405

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C

15

406

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A

16

407

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B

16

408

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C

16

409

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 1

34

410

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 2

16

411

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/C

9

412

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/D

9

413

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 4

16

414

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 5

12

415

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/G

19

416

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/H

19

417

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/I

21

418

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 7

22

419

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 8

23

420

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 9

23

421

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Independenţei, bloc H 10

24

422

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Independenţei, bloc H 12

21

423

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Independenţei, bloc H 13

21

424

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 1

17

425

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 2

19

426

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 3

19

427

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc C 4

16

428

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 6

16

429

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 7

16

430

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 10

16

431

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C 11

16

432

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C14

16

433

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C15

16

434

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Revoluţiei, bloc C16

12

435

Dâmboviţa

Târgovişte

Bd. Libertăţii, bloc B 3

24

436

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasilea Blendea, bloc 24, sc. B

12

437

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D

12

438

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. D

10

439

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. E

10

440

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B

20

441

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A

19

442

Dâmboviţa

Târgovişte

Str. Neagoe Basarab, bloc A1, sc. C

19

     

443

Giurgiu

Ghimpaţi

Bloc Spital A nr. 11

12

444

Giurgiu

Ghimpaţi

Bloc Spital B nr. 13

12

445

Giurgiu

Ghimpaţi

Bloc Spital C nr. 15

12

446

Giurgiu

Ghimpaţi

Bloc CEC nr. 1

12

447

Giurgiu

Ghimpaţi

Bloc CEC nr. 2

6

     

448

Giurgiu

Mihăileşti

Str. Burebista, bloc 32

24

449

Giurgiu

Mihăileşti

Str. Burebista, bloc 36

24

450

Giurgiu

Mihăileşti

Str. Burebista nr. 15, bloc 35

24

451

Giurgiu

Mihăileşti

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 5-7, bloc 120

36

     

452

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 19

48

453

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 10

48

454

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 11

32

455

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 3

30

456

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Republicii nr. 2

15

457

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 1

40

458

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 17

60

459

Gorj

Târgu Jiu

Str. Unirii nr. 23

60

460

Gorj

Târgu Jiu

Str. 16 Februarie nr. 10

60

461

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7+2

120

462

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 3

40

463

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 5

40

464

Gorj

Târgu Jiu

Str. Griviţa nr. 12

40

465

Gorj

Târgu Jiu

Str. General Tell nr. 9

44

466

Gorj

Târgu Jiu

Str. General Tell nr. 13

44

467

Gorj

Târgu Jiu

Str. General Tell nr. 19

44

468

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 6

100

469

Gorj

Târgu Jiu

Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8

44

470

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 1

12

471

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 3

8

472

Gorj

Târgu Jiu

Bd. Eroilor nr. 17

26

473

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 5

23

474

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 7

12

475

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 9

26

476

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 11

24

477

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 13

42

478

Gorj

Târgu Jiu

Str. Victoriei nr. 15

24

     

479

Harghita

Topliţa

Strada N. Bălcescu, bl. D

76

480

Harghita

Topliţa

Strada N. Bălcescu, bl. F

96

     

481

Hunedoara

Deva

Str. Piaţa Victoriei, bl. nr. 8

37

482

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bl. nr. 8

24

483

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bl. nr. 6

19

484

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bl. nr. 5

19

485

Hunedoara

Petrila

Str. Muncii, bl. nr. 2

19

486

Hunedoara

Petrila

Str. Republicii, bl. nr. 319

54

487

Hunedoara

Petrila

Str. Republicii, bl. nr. 317

35

488

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bl. 20

80

489

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bl. 58

40

490

Hunedoara

Petrila

Str. 8 Martie, bl. 29

34

491

Hunedoara

Petrila

Str. 22 Decembrie, bl. 1

48

492

Hunedoara

Petrila

Str. 22 Decembrie, bl. 2

37

493

Hunedoara

Petrila

Str. 22 Decembrie, bl. 3

37

494

Hunedoara

Petrila

Str. Minei, bl. 33

24

495

Hunedoara

Petrila

Str. Minei, bl. 40

32

     

496

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 3

32

497

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 6

30

498

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 8

30

499

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 10

30

500

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 12

30

501

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 14

30

502

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 16

30

503

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 18

30

504

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 20

30

505

Hunedoara

Petroşani

Str. 1 Decembrie 1918, bl. 63

44

506

Hunedoara

Petroşani

Str. 1 Decembrie 1918, bl. 92

52

507

Hunedoara

Petroşani

Str. Păcii, bl. 4

30

     

508

Ilfov

1 Decembrie

Şos. Giurgiului nr. 212, bl. P16

23

509

Ilfov

1 Decembrie

Şos. Giurgiului nr. 214, bl. P17

23

510

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Antonescu nr. 9, bloc Pk15

9

511

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Antonescu nr. 10, bloc Pk16

9

512

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Antonescu nr. 7, bloc Pk17

9

513

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Antonescu nr. 8, bloc Pk18

9

514

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Antonescu nr. 5, bloc Pk19

9

515

Ilfov

1 Decembrie

Str. Ion Antonescu nr. 6, bloc Pk20

9

516

Ilfov

1 Decembrie

Şos. Giurgiului nr. 208, bloc P 15

23

517

Ilfov

1 Decembrie

Şos. Giurgiului nr. 216, bloc P18

35

518

Ilfov

1 Decembrie

Str. M. Sadoveanu nr. 2A, bloc P19

32

519

Ilfov

1 Decembrie

Şos. Giurgiului nr. 200, bloc P 20

23

     

520

Ilfov

Buftea

Intrarea Constructorului nr. 8, bloc 32, şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 4, bloc 32

60

521

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 147, bloc 27

165

522

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 41, bloc R7

44

523

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 39, bloc R8

60

524

Ilfov

Buftea

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 37, bloc R9

60

525

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1

137

526

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc R3

57

527

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5

75

528

Ilfov

Buftea

Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6

68

     

529

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 142, bloc D1

36

530

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 138, bloc D 2

36

531

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 163, bloc D3

36

532

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 64, bloc D5

8

533

Ilfov

Cornetu

Şos. Alexandriei nr. 143, bloc P14

35

534

Ilfov

Cornetu

Str. Livezi nr. 5, bloc P6

35

535

Ilfov

Cornetu

Str. Crizantemelor nr. 4, bloc P 15

18

536

Ilfov

Cornetu

Str. Crizantemelor nr. 2, bloc P 1

18

537

Ilfov

Cornetu

Str. Livezi nr. 10, bl. P8

24

     

538

Ilfov

Jilava

Str. Gării nr. 159 A, bloc 1

35

539

Ilfov

Jilava

Str. Gării nr. 159 A, bloc 2

35

540

Ilfov

Jilava

Str. Gării nr. 159 A, bloc 3

22

541

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 1

6

542

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2

12

543

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 3

6

544

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 4

12

545

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 5

12

546

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 6

6

547

Ilfov

Jilava

Str. Tineretului nr. 4, bloc G1

24

548

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 33, bloc A3

20

549

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 33, bloc C1

56

550

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 33, bloc A4

20

551

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49, vila 1

18

552

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49, vila 2

18

553

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49, vila 3

4

554

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1

66

555

Ilfov

Jilava

Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2

35

     

556

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 5, bl. B8

35

557

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 6, bloc B1

24

558

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 3, bloc B9

24

559

Ilfov

Măgurele

Str. Atomiştilor nr. 240, bloc B19

24

560

Ilfov

Măgurele

Str. Mărăşeşti nr. 4, bloc B16

12

     

561

Ilfov

Pantelimon

Str. Sfântu Gheorghe nr. 38, bloc N

18

562

Ilfov

Pantelimon

Str. Livezilor nr. 27, bloc Q

27

563

Ilfov

Pantelimon

Str. Livezilor nr. 25, bloc O

18

564

Ilfov

Pantelimon

Str. Livezilor nr. .23, bloc M

18

565

Ilfov

Pantelimon

Str. Sfântu Gheorghe nr. 38, bloc N, sc. 1+2

18

566

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 3, bloc E1

27

567

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 7, bloc E3

27

568

Ilfov

Pantelimon

Str. Eroilor nr. 9, bloc F1

18

     

569

Ilfov

Snagov

Str. Izlaz nr. 2, bl. D5

24

570

Ilfov

Snagov

Str. Alba Iulia, bl. P19

9

     

571

Maramureş

Cavnic

Str. V. Lucaciu, bloc 9

32

     

572

Maramureş

Borşa

Str. Tineretului, bl. C1

20

573

Maramureş

Borşa

Str. Tineretului, bl. B20

20

574

Maramureş

Borşa

Str. Floare de colţ, bl. A 5, scara A

20

     

575

Maramureş

Şomcuta Mare

Str. I. Buteanu, bloc 3

15

     

576

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7

15

577

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7

75

578

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6

15

579

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 1, bloc B2

80

580

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Traian 64, bloc 1

38

581

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4

55

582

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 85, bloc A2

44

583

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Veterani nr. 5, bloc KM6

42

584

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Crişan nr. 29, bloc B3

132

585

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Păcii nr. 3, bloc O2

70

586

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 100, bloc XF2

30

587

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Splai M. Viteazu nr. 21, bloc A2

70

588

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1

20

589

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1

60

590

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4

12

591

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Aurelian nr. 51

25

592

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 107, bloc S4

44

593

Mehedinţi

Drobeta - Turnu Severin

Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19

58

594

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6

60

595

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5

60

596

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Independenţei nr. 32, bloc IA1A

44

597

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Alion nr. 68, bloc IA1B

28

598

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3

60

599

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7

40

600

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu 32A, bloc F19

43

601

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Cicero nr. 106, bloc XF11

29

602

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2

60

603

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. C. Brâncoveanu nr. 174, bloc E15

43

604

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14

30

605

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Grigore Florescu nr. 8, bloc A5

100

606

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6

220

607

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 86, bloc H2

110

608

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Orly nr. 88, bloc H3

165

609

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13

52

610

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Bd. Carol I nr. 22, bl. B8

16

611

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Aleea Privighetorilor nr. 8, bl. T1

100

612

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Mărăcineanu nr. 8 bl. 12

100

613

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Calomfirescu nr. 21, bloc F21

29

614

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Horaţiu nr. 29, bl. F20

43

615

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1

55

     

616

Mureş

Târgu Mureş

Str. Secuilor Martiri nr. 6B

16

617

Mureş

Târgu Mureş

Str. Narciselor nr. 8

20

618

Mureş

Târgu Mureş

Str. Înfrăţirii nr. 10-16

20

     

619

Neamţ

Piatra-Neamţ

Str. Mihai Eminescu, bloc D5

108

620

Neamţ

Piatra-Neamţ

Str. Mihai Eminescu nr. 16, bl. E3

68

     

621

Neamţ

Târgu-Neamţ

Str. Ştefan cel Mare, bloc 3

8

622

Neamţ

Târgu-Neamţ

Str. Petru Rareş, bl. 4

25

623

Neamţ

Târgu-Neamţ

Str. Petru Rareş, bl. 5

25

624

Neamţ

Târgu-Neamţ

Str. Calistrat Hogaş, bl. B1

20

     

625

Olt

Slatina

Str. Sg. maj. Dorobanţu C-tin, bloc 1B16, sc. A, B, C, D

80

626

Olt

Slatina

Str. Unirii, bloc FA12A, sc. A, B, C

60

627

Olt

Slatina

Aleea Mărului, bloc ZA7G

85

628

Olt

Slatina

Str. Primăverii, bloc GA15, sc. A, B, C

132

     

629

Prahova

Buşteni

Str. Aleea Silva, bl. F

20

630

Prahova

Buşteni

Str. Aleea Silva, bl. I

20

631

Prahova

Buşteni

Str. Aleea Silva, bl. J

20

632

Prahova

Buşteni

Str. Cezar Petrescu nr. 1 bis

20

633

Prahova

Buşteni

Str. Cezar Petrescu nr. 12, bl. 3 bis

20

634

Prahova

Buşteni

Aleea Panselelor fn

22

635

Prahova

Buşteni

Str. Cezar Petrescu nr. 6, bl. 2

20

     

636

Prahova

Mizil

Str. Alba Iulia, bloc 60

20

     

637

Prahova

Ploieşti

Str. Sg. Erou Mateescu Gh. nr. 18, bloc 10

176

638

Prahova

Ploieşti

Şoseaua Nordului, bloc 101

120

639

Prahova

Ploieşti

Şoseaua Nordului, bloc 102

80

640

Prahova

Ploieşti

Şoseaua Nordului nr. 2A, bloc 18

50

641

Prahova

Ploieşti

Str. Bahluiului nr. 1, bloc 138

40

642

Prahova

Ploieşti

Str. Bahluiului nr. 10A, bloc 148

88

0

1

2

3

4

643

Prahova

Sinaia

Str. Avram Iancu nr. 2, bloc 4

44

     

644

Satu Mare

Satu Mare

Str. 14 Mai 1970, bloc 2, 3

14

645

Satu Mare

Satu Mare

Str. 14 Mai 1970, bloc 4

16

646

Satu Mare

Satu Mare

Str. Horea nr. 8

33

     

647

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 3, bl. S 8

16

648

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 5, bl. S 9

16

649

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 7, bl. S 10

16

650

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 9, bl. S 11

16

651

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 11, bl. S 12

16

652

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 13, bl. S 13

16

653

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 15, bl. S 14

16

654

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 17, bl. S 15

19

655

Sălaj

Jibou

Str. 1 Mai nr. 17, bl. S 16

19

     

656

Suceava

Rădăuţi

Str. Iacob Zadik nr. 31

60

657

Suceava

Rădăuţi

Str. Bogdan Vodă nr. 15

44

658

Suceava

Rădăuţi

Str. Bogdan Vodă nr. 17

48

659

Suceava

Rădăuţi

Str. Putnei nr. 10, bl. 10, sc. A, B

12

660

Suceava

Rădăuţi

Str. Putnei nr. 12, bl. 12, sc. A, B

12

661

Suceava

Rădăuţi

Str. 1 Mai nr. 1, sc. A, B

54

662

Suceava

Rădăuţi

Str. Mihai Viteazu nr. 7, sc. A, B

100

663

Suceava

Rădăuţi

Str. Manejului nr. 3, sc. A, B

40

664

Suceava

Rădăuţi

Str. Volovăţului nr. 83, bloc B5, sc. B

40

     

665

Timiş

Timişoara

Str. Bucovina nr. 40, bl. 75

20

     

666

Tulcea

Isaccea

Str. Crinului nr. 2, sc. B, C, D - Str. Mircea Vodă nr. 10, sc. E, F

85

667

Tulcea

Isaccea

Str. Crinului nr. 2, sc. A

20

     

668

Tulcea

Sulina

Str. Ghica nr. 2

38

669

Tulcea

Sulina

Str. A II-a nr. 282

58

670

Tulcea

Sulina

Str. A I-a nr. 199

32

671

Tulcea

Sulina

Str. A III-a nr. 71

19

     

672

Tulcea

Tulcea

Str. Corneliu Gavrilov nr. 318, bl. A7, sc. 1

19

673

Tulcea

Tulcea

Str. Corneliu Gavrilov nr. 314, bl. A5G

19

674

Tulcea

Tulcea

Str. Plevnei nr. 48, bl. D10, sc. A

19

     

675

Vaslui

Negreşti

Str. Mihail Kogăliniceanu, bloc C3

91

676

Vaslui

Negreşti

Str. 1 Decembrie, bloc D3

48

     

677

Vrancea

Câmpineanca

Calea Odobeşti nr. 1

8

678

Vrancea

Câmpineanca

Calea Odobeşti nr. 2

9

679

Vrancea

Câmpineanca

Calea Odobeşti nr. 3

9

680

Vrancea

Câmpineanca

Calea Odobeşti nr. 5

8

681

Vrancea

Câmpineanca

Calea Odobeşti nr. 9

7

682

Vrancea

Câmpineanca

Calea Odobeşti nr. 11

7

683

Vrancea

Câmpineanca

Str. Aurora nr. 1

9

684

Vrancea

Câmpineanca

Str. Aurora nr. 3

9

685

Vrancea

Câmpineanca

Str. Câmpului nr. 4

8

686

Vrancea

Câmpineanca

Str. Zorilor nr. 1

9

687

Vrancea

Câmpineanca

Str. Zorilor nr. 2

9

     

688

Vrancea

Gugeşti

Str. M. Kogălniceanu, bloc B

20

689

Vrancea

Gugeşti

Str. M. Kogălniceanu, bloc FPL

20

     

690

Vrancea

Odobeşti

Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, bl. B, tronsoane B4, B5

30

     

691

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 A

20

692

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 B

20

693

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 21

9

694

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 A

16

695

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 B

16

696

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 A

16

697

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 B

16

698

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 A

16

699

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 B

16

700

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 66

16

701

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 68

16

702

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 70

16

703

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 1

14

704

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. A

8

705

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. B

8

706

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. C

8

707

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 64

16

708

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 3

16

709

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 5

16

710

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 7

16

711

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 7 bis

9

712

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 2

16

713

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 4

16

714

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 6

14

715

Vrancea

Panciu

Str. T. Maiorescu, bloc 1

14

716

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bloc 1

14

717

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 8

9

718

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 10

9

719

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bloc 12

9

720

Vrancea

Panciu

Str. Titu Maiorescu, bloc 2

20

721

Vrancea

Panciu

Str. Titu Maiorescu, bloc 4

20

722

Vrancea

Panciu

Str. Titu Maiorescu, bloc 6

20

723

Vrancea

Panciu

Str. Titu Maiorescu, bloc 8

20

724

Vrancea

Panciu

Str. Titu Maiorescu, bloc 10

15

725

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc C

12

726

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc B1 A

12

727

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc B1 B

12

728

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc B8 A

12

729

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc B8 B

12

730

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc B9 A

12

731

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc B9 B

12

732

Vrancea

Panciu

Str. N. Titulescu, bloc 16

9

733

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 1

9

734

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 2

15

735

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 3

9

736

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 4

9

737

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 5

9

738

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 6

9

739

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 8

9

740

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 13

9

741

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 15

9

742

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 17

9

743

Vrancea

Panciu

Str. 1 Mai, bloc 2

9

744

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc A

12

745

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, Bloc B

12

746

Vrancea

Panciu

Str. Independenţei, bloc A2

12

747

Vrancea

Panciu

Str. N. Titulescu, bloc 13bis

9

748

Vrancea

Panciu

Str. N. Titulescu, bloc 15

9

749

Vrancea

Panciu

Str. N. Titulescu, bloc 17

9

750

Vrancea

Panciu

Str. Ghiocei, bloc 7

9

751

Vrancea

Panciu

Str. Libertăţii, bloc 19

9

752

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bl. 2

20

753

Vrancea

Panciu

Str. Ciprian Porumbescu, bl. 4

20

754

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bl. 2

12

755

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bl. 3

15

756

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bl. 4

16

757

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bl. 5

15

758

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bl. 6

12

759

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bl. 7

12

760

Vrancea

Panciu

Aleea Libertăţii, bl. 8

15

761

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bl. 9

15

762

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bl. 11

16

763

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bl. 13

15

764

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bl. D4, sc. A

20

765

Vrancea

Panciu

Str. Nicolae Titulescu, bl. D4, sc. B

20

766

Vrancea

Panciu

Str. Mihail Kogălniceanu, bl. 1

8

767

Vrancea

Panciu

Str. Eroilor, bl. C3

20

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 451 din data de 20 iunie 2014