Având în vedere:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 9.832 din data de 10 martie 2016, emis de către Direcţia generală de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
În îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc poate emite instrucţiuni, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro.
Art. 3
Direcţia generală de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, precum şi organizatorii de jocuri de noroc tip slot machine licenţiaţi pentru organizarea activităţii de jocuri de noroc tip slot machine şi pariuri joc tradiţional care solicită autorizarea pentru exploatarea jocurilor de noroc tip slot machine şi pariuri joc tradiţional vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro.
-****-

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 234 din data de 30 martie 2016