HOTĂRÂRE nr. 178 din 23 martie 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459",
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459", potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).
______
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. 2
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Carei din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459", prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Carei din judeţul Satu Mare, sunt în cuantum total de 20 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR".
Art. 4
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 5
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6
Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate, şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1:
______
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000 - km 10+459", aflate pe raza localităţii Carei din judeţul Satu Mare, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

U.A.T.

Judeţul

Numele proprietarului/deţinătorului terenului

Nr. cadastral

nr. top

Categoria de folosinţă

Nr. CF

Suprafaţa totală acte

[mp]

Suprafaţa de expropriat

[mp]

Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Carei

Satu Mare

Proprietar neidentificat*

3000 (1229/64)

ARABIL

1254 N

3600

102,00

140,76

2

Carei

Satu Mare

Jobbagy Hajnal Magdolna, Jobbagy Zoltan Gyula, Wecker Ileana

3001 (229/59/61/63)

ARABIL

1925 N

20000

606,00

836,28

3

Carei

Satu Mare

Schek Dezideriu, Schek Stefan, Schek Elisabeta, Toth Maria

1229/57

ARABIL

102153

14700

152,00

209,76

4

Carei

Satu Mare

Sefler Antoniu

3000 (1229/56/1)

ARABIL

1117 N

2300

54,00

74,52

5

Carei

Satu Mare

Sefler Antoniu

3000 (1229/56)

ARABIL

1119 N

7200

173,00

238,74

6

Carei

Satu Mare

Rozs Rozalia

3000 (1229/55)

ARABIL

TP31-17685

22200

220,00

303,60

7

Carei

Satu Mare

Rost Margareta

1229/54

ARABIL

1435 N

65000

489,00

674,82

8

Carei

Satu Mare

Haller Maria

3000 (1229/105)

ARABIL

adev. 1047/1991

anexa 19/2 Petreşti

77100

7,00

9,66

9

Carei

Satu Mare

Zaiti Ana

1229/99

ARABIL

103215

26700

10,00

13,80

10

Carei

Satu Mare

Vida Stefan

1229/98

ARABIL

1040 N

65000

77,00

106,26

11

Carei

Satu Mare

Nagy Alexandru

2000 (1227/43/2)

ARABIL

31-16408

16500

7,00

9,66

12

Carei

Satu Mare

Gyetko Izabela Elisabeta

1103/12

ARABIL

TP31-1729

14600

12,00

16,56

13

Carei

Satu Mare

Lupucz Vasile Adrian

1103/13

ARABIL

TP31-17475

17000

26,00

35,88

14

Carei

Satu Mare

Zsoldos Iosif, Zsoldos Helga

1103/14

ARABIL

1571 N

18000

54,00

74,52

15

Carei

Satu Mare

Asztay Iosif, Asztay Lilla, Magyari Irina, Mailathi Elisabeta, Moclran Eleonora, Morecz Esater Eniko

1103/15

ARABIL

TP31-17951

55000

95,00

131,10

16

Carei

Satu Mare

Lupsica Negrean Mircea Ionel, Lupsica Negrean Angela

1099/27

ARABIL

1923 N

20000

140,00

193,20

17

Carei

Satu Mare

Varga Emerich Stefan

1099/28

ARABIL

2005 N

20000

249,00

343,62

18

Carei

Satu Mare

Antal Stefan

1099/29

ARABIL

TP31-16831

20000

87,00

120,06

19

Carei

Satu Mare

Antal Stefan

1099/30

ARABIL

TP31-16832

20000

4,00

5,52

20

Carei

Satu Mare

Kovacs Andrei

1099/31

ARABIL

TP31-16829

20000

12,00

16,56

21

Carei

Satu Mare

Ilyes Elisabeta, Sabou Francisc, Szabo Ianos, Szabo I. Francisc

2000 (1088/23/1)

ARABIL

31-16471

8600

6,00

8,28

22

Carei

Satu Mare

Adam Mariette

2000 (1088/22)

ARABIL

745

25000

21,00

28,98

23

Carei

Satu Mare

Proprietar neidentificat*

2000 (1088/21)

ARABIL

31-16370

6600

3,00

4,14

24

Carei

Satu Mare

Abos Elisabeta, Todoran Clara Elisabeta

2000 (1088/19-20)

ARABIL

31-16395

8600

16,00

22,08

25

Carei

Satu Mare

Lakatos Iosif

2000 (1088/18)

ARABIL

3363

9600

35,00

48,30

26

Carei

Sătu Mare

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/35/3)

ARABIL

1902

30000

20,00

27,60

27

Carei

Satu Mare

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/36/1)

ARABIL

1903

36700

38,00

52,44

28

Carei

Satu Mare

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/36/2)

ARABIL

1901

54400

125,00

172,50

29

Carei

Satu Mare

Barnutiu Stefan, Barnutiu Ioan

2000 (1054/36/3)

ARABIL

1902

30000

172,00

237,36

30

Carei

Satu Mare

Barta Elisabeta

2000 (1054/37)

ARABIL

31-16574

14600

111,00

153,18

31

Carei

Satu Mare

Bauer Elena

1054/38

ARABIL

3258

34800

3,00

4,14

32

Carei

Satu Mare

Pap Berta, Pap Stefan

1054/45/2

ARABIL

31-16702

72800

16,00

22,08

33

Carei

Satu Mare

Pap Margareta, Gulacsi Rozalia

1054/46

ARABIL

66

13400

57,00

78,66

34

Carei

Satu Mare

Piricsi Ecaterina

1054/47

ARABIL

132

10550

5,00

6,90

35

Carei

Satu Mare

Ludescher Istvan, Berecki Edita

1054/49 1054/50

ARABIL

2028

41000

563,00

776,94

36

Carei

Satu Mare

Bichis Maria

1054/51/1

ARABIL

103626

4200

21,00

28,98

37

Carei

Satu Mare

Silaghi Maria

1054/51/2

ARABIL

1916

33900

74,00

102,12

38

Carei

Satu Mare

Faff Sarolta Agneta

1054/52

ARABIL

1916

33900

162,00

223,56

39

Carei

Satu Mare

Lizak Maria

1054/53

ARABIL

1916

33900

31,00

42,78

40

Carei

Satu Mare

Proprietar neidentificat*

 

ARABIL

  

12,00

16,56

41

Carei

Satu Mare

Bagi Marla, Harcsa Stefan, Zambal Elisabeta

1047/31

ARABIL

103302

12000

38,69

53,39

42

Carei

Satu Mare

Pernes Mihai, Pernes Iosif, Pernes Ioan, Pernes Gavril

1047/30

ARABIL

103340

3600

83,40

115,09

43

Carei

Satu Mare

Maxim Ana, Sarosi Mari Geta, Ticle Alexandru, Ticle Gheorghe

1047/29

ARABIL

TP 31-17703

800

48,48

66,90

44

Carei

Satu Mare

Bagosi Emilia, Chirvai Gheorghe, Chirvai Ioan n. 1911, Chirvai Ioan n. 1938, Chirvai Mohai

1044/28

ARABIL

103516

33700

329,86

455,21

45

Carei

Satu Mare

Kemeny Klara

1044/6

ARABIL

103214

51200

249,18

343,87

46

Carei

Satu Mare

Komaromi Stefan, Komaromi Iosif

1044/5

ARABIL

103712

80000

462,88

638,77

47

Carei

Satu Mare

Sradi Gyorgy, Ginal Iosif, Ginal Adalbert, Ginal Imre

1019,25

ARABIL

2069 N

98500

511,73

706,19

48

Carei

Satu Mare

Sebestyen Tunde Gizela, Sebestyen Vasile, Sebestyen Gavril Vicentiu, Szekely Csaba, Szekely Andrei Attila

1019/18

ARABIL

102197

44500

803,07

1.108,24

49

Carei

Satu Mare

Lazar Elena

997/13

ARABIL

1069 N

8600

155,63

214,77

50

Carei

Satu Mare

Vas I. Ana, Toth I. Stefan, Toth I. Mihai, Czier Ianos Otto, Czier Hajnalka Maria

104876

ARABIL

104876

5000

707,28

976,05

51

Carei

Satu Mare

Kirili Claudia Livia, Kirili Ioan

3000 (940/10)

ARABIL

1475 N

15000

29,18

40,27

52

Carei

Satu Mare

S.C. Agroindustriala Carei - S.A.

104908

ARABIL

104908

1263

141,57

195,37

53

Carei

Satu Mare

S.C. Agroindustriala Carei - S.A.

104909-C1, 104909- C2, 104909-C3

ARABIL

104909

33899

281,23

388,10

54

Carei

Satu Mare

Bonto Petru Pavel, Bonto Volumia

940/1

ARABIL

844 N

100000

641,09

884,70

55

Carei

Satu Mare

Hagen Iosif, Hajer Maria Magdalena

876/4

ARABIL

1292 N

127900

530,72

732,39

56

Carei

Satu Mare

Lukacsovlcs Ioan Mihai, Hatzak Lukacsovits Maria, Frank Mathyas Ferenc, Frank Monica

876/5

ARABIL

1158 N

91700

671,51

926,68

57

Carei

Satu Mare

Lukacsovlcs Ioan Mihai

876/6 lot 1

ARABIL

2936 N

24433

1364,37

1.882,83

58

Carei

Satu Mare

Hatzak Lukacsovits Maria

876/6 lot 2

ARABIL

2937 N

24433

366,20

505,36

59

Carei

Satu Mare

Sabriel Rozalia, Gindele gnatie Aloise

876/16

ARABIL

2003 N

43200

339,04

1-67,88

60

Carei

Satu Mare

Egeli Iosif

876/17

ARABIL

1845 N

24200

203,50

280,83

61

Carei

Satu Mare

Merk Paul

876/18

ARABIL

TP 31-6772

6000

40,09

55,32

62

Carei

Satu Mare

Lorincz Adalbert

2000 (866/40)

ARABIL

31-16422

8000

27,93

38,54

63

Carei

Satu Mare

Fodor Anna

2000 (866/41)

ARABIL

956

18000

32,81

45,28

64

Carei

Satu Mare

Gorbe Ildoko

2000 (866/42)

ARABIL

31-16551

18000

1,75

2,42

65

Carei

Satu Mare

Kovacs S. Anna

104802

ARABIL

104802

2555

22,11

30,51

66

Carei

Satu Mare

Posz Ana Emilia, Csokor Maria Erzsebet, Pataki Maria Erzsebet, Armos Erzsebet Katalin, Hajer Maria Magdalena, Hagen Iosif, Mak Ioan Nicolae, Ecobici Ecaterina, Mak Mihaly Attila, Gindele Ioan, Gindele Magdalena, Miculas Ildiko, Merk Vasile

104891

ARABIL

104891

976

9,98

13,77

67

Carei

Satu Mare

Gindele Ioan, Gindele Magdalena

104807

ARABIL

104807

26793

64,96

89,64

68

Carei

Satu Mare

Gindele Ioan, Gindele Magdalena

104808

ARABIL

104808

3693

40,32

55,64

69

Carei

Satu Mare

Gindele Ernest

2000 (863/37)

ARABIL

31-16757

29000

9,70

13,39

70

Carei

Satu Mare

Gindele Iosif

2000 (863/38)

ARABIL

2092

26800

81,96

113,10

71

Carei

Satu Mare

Gindele Margareta, Felegyhazi Agneta

2000 (863/39)

ARABIL

1347

44400

115,79

159,79

72

Carei

Satu Mare

Roman Clara, Heveli Elisabeta, Zsisku Angela, Gindele Tiberiu, Gindele Stefan Csaba

2000 (863/41-42-43-44-45)

ARABIL

224

72000

4,95

6,83

73

Carei

Satu Mare

Manhegyi Elisabeta, Bodnar Ecaterina

2000 (863/46)

ARABIL

3338 N

33400

78,30

108,05

74

Carei

Satu Mare

Komaromi Iosif

2000 (863/47)

ARABIL

814

17200

103,61

142,98

75

Carei

Satu Mare

Komaromi Iosif

104860

ARABIL

104860

11573

35,89

49,53

76

Carei

Satu Mare

Komaromi Iosif

104862

ARABIL

104862

1305

25,32

34,94

77

Carei

Satu Mare

Komaromi Iosif, Komaromi Eva, Lata Florentina, Savinescu Mirela Dana, Lata Adrian Mircea, Rap Andreea Aliz, Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104858

ARABIL

104858

11303

30,24

41,73

78

Carei

Satu Mare

Komaromi Iosif, Komaromi Eva, Lata Florentina, Savinescu Mirela Dana, Lata Adrian Mircea, Rap Andreea Aliz, Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104859

ARABIL

104859

1084

25,20

34,78

79

Carei

Sătu Mare

Varga I. Elena, Bihari I. Elisabeta, Vinkler I. Iozsef, Vinkler I. Maria, Posz Ana Emilia, Posz Francisc

104820

ARABIL

104820

15137

43,11

59,49

80

Care

Satu Mare

Varga I. Elena, Bihari I. Elisabeta, Vinkler I. Iozsef, Vinkler I. Maria, Posz Ana Emilia, Posz Francisc

104821

ARABIL

104821

1404

35,86

49,49

81

Care

Satu Mare

Posz Andras

104928

ARABIL

104928

7415

16,44

22,69

82

Care

Satu Mare

Posz Andras

104929

ARABIL

104929

664

12,78

17,64

83

Care

Satu Mare

Rap Marta Eva, Debreceni Maria Sarolta, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104881

ARABIL

104881

35500

17,42

24,04

84

Care

Satu Mare

Rap Marta Eva, Debreceni Maria Sarolta, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104882

ARABIL

104882

2962

9,21

12,71

85

Care

Satu Mare

Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104850

ARABIL

104850

7111

3,80

5,24

86

Carei

Satu Mare

Rap Marta Eva, Debreceni Maria Sarolta, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104879

ARABIL

104879

48980

35,91

49,56

87

Carei

Satu Mare

Rap Marta Eva, Debreceni Maria Sarolta, Baumgartner Ildiko Judit, Funkenhauzer Csaba Attila, Rap Ferenc, Funkenhauzer Norbert Zsolt

104880

ARABIL

104880

3198

7,19

9,92

88

Carei

Satu Mare

Komaromi Iosif, Komaromi Eva, Lata Florentina, Savinescu Mirela Dana, Lata Adrian Mircea, Rap Andreea Aliz, Rap Marta Eva, Rap Ferenc

104854

ARABIL

104854

8041

1,84

2,54

89

Carei

Satu Mare

Leiti I. Rozalia Etelca, Acherman I. Elisabeta, Gindele I. Gavril Iosif, Rap I. Iosif, Rap I. Ferenc

104902

ARABIL

104902

6161

3,45

4,76

90

Carei

Satu Mare

Varga I. Elena, Bihari I. Elisabeta, Vinkler I. Iozsef, Vinkler I. Maria, Posz Ana Emilia, Posz Francisc

104818

ARABIL

104818

5893

6,72

9,27

91

Carei

Satu Mare

Posz Ana Emilia

104919

ARABIL

104919

4702

7,95

10,97

92

Carei

Satu Mare

Posz Francisc

104926

ARABIL

104926

19409

48,97

67,58

93

Carei

Satu Mare

Posz Francisc

104927

ARABIL

104927

908

18,31

25,27

94

Carei

Satu Mare

Posz Ana Emilia, Csokor Maria Erzsebet, Pataki Maria Erzsebet, Armos Erzsebet Katalin, Hajer Maria Magdalena, Hagen Iosif, Mak Ioan Nicolae, Ecobici Ecaterina, Mak Mihaly Attila, Gindele Ioan, Gindele Magdalena, Miculas Ildiko, Merk Vasile

104883

ARABIL

104883

10751

33,53

46,27

95

Carei

Satu Mare

Posz Ana Emilia, Csokor Maria Erzsebet, Pataki Maria Erzsebet, Armos Erzsebet Katalin, Hajer Maria Magdalena, Hagen Iosif, Mak Ioan Nicolae, Ecobici Ecaterina, Mak Mihaly Attila, Gindele Ioan, Gindele Magdalena, Miculas Ildiko, Merk Vasile

104884

ARABIL

104884

457

73,21

101,03

96

Carei

Satu Mare

Simon L. Ana, Sava Andrea

104916

ARABIL

104916

1320

240,21

331,49

97

Carei

Satu Mare

Simon L. Ana, Sava Andrea

104917

ARABIL

104917

18

10,99

15,17

98

Carei

Satu Mare

S.C. POLAK MOB - S.R.L.

100857

ARABIL

100857

39435

653,42

901,72

        

14.056,84

19.398,44

* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "proprietar neidentificat", astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 28 martie 2016